GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

Kurumsal » Akademik Danışmanlık


 

Lisans Programları

Akademik danışman, Gazi Üniversitesinin yeni kayıt olan her fakülte öğrencisine atanır. Akademik danışman görevini öğrencinin Üniversitemizdeki ilk gününden fakülteden mezuniyetine kadar sürdürür. Danışman atamanın bütün prosedürleri program tarafından gerçekleştirilir. Danışmanın öğrenciye sağladığı akademik danışmanlık şunları içerir:

• Güz ve Bahar dönemleri için ders seçimi
• Ders ekle/bırak
• Ders seçimi sırasında öğrencinin haftalık ders programının hazırlığı ve kontrolü
• Üst dönemden ders seçimi
• Seçmeli derslerin seçimi
• Yaz döneminden ders seçimi (Eğer öğrenci Yaz döneminden ders seçerse)
• Derslerden muafiyet (Eğer öğrenciye uygunsa)
• Akademik takvim, Gazi Üniversitesi’nin devamlılık, değerlendirme vs. ile ilgili yönetmelikleri hakkında bilgi kaynağı
• Öğrencinin bölümü, programı, bölüm başkanı hakkında bilgi
• Resmi olarak kabul gören mazeretler nedeniyle giremediği sınavların telafi prosedürlerinin bilgisi

Danışman görevini eğer öğrenciler verilirse Erasmus ve Farabi öğrencilerine karşıda gerçekleştirir.

Lisansüstü programlar

Akademik danışman Gazi Üniversitesinin yeni kayıt olan her enstitü öğrencisine atanır. Akademik danışman görevini öğrencinin enstitülerimizdeki ilk gününden fakülteden mezuniyetine kadar sürdürür. Eğer aynı zamanda öğrencinin tez danışmanı olursa öğrenciyi tez danışmanı olarak atanan bir başka fakülte üyesine transfer eder. Eğer öğrencinin tez konusu birden fazla danışman gerektirirse, ikinci bir danışman atanabilir. Danışmanlar fakülte üyeleri arasından atanır. Danışman atamanın bütün prosedürleri enstitü yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilir. Danışmanın enstitü öğrencisine sağladığı akademik danışmanlık şunları içerir:

• Güz ve Bahar dönemleri için ders seçimi
• Ders ekle/bırak
• Seçmeli derslerin seçimi
• Akademik takvim, enstitünün devamlılık, değerlendirme vs. ile ilgili yönetmelikleri hakkında bilgi kaynağı
• Tez teklifi ve formatı hakkında yönetmelik
• Tez komite toplantıları(doktora öğrencileri için)
• Araştırma yöntemleri
• Tez savunma prosedürleri

Danışman görevini eğer öğrenciler verilirse Erasmus ve Farabi öğrencilerine karşıda gerçekleştirir.