GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

Kurumsal » AKTS Kredi Sistemi


Üniversitemizde kredi, Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde ilgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden, öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş ders saatleri ile öğrenciler için öngörülen atölye çalışması, klinik çalışması, ödev, proje, staj, seminer, bireysel çalışma, alan çalışması, sınav ve sözlü sunumlar gibi diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri göz önünde bulundurularak hesaplanan değeri ifade etmektedir.

 

Üniversitemizde 1 kredi, 25 saat olarak tanımlanmıştır ve bir akademik yılda öğrenci iş yükü 1500 saattir.


Önlisans programları en az 120, lisans programları en az 240, tezsiz yüksek lisans programları en az 90, tezli yüksek lisans programları en az 120 ve doktora/ sanatta yeterlilik programları en az 240 kredidir.