GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

Kurumsal » Kabul Şartları

 

ÖNLİSANS ve LİSANS PROGRAMLARI

Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yapılan ön lisans ve lisans programlarına öğrenci yerleştirme işlemi; Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezî sınav usulüyle gerçekleştirilmekte olup Üniversitemiz bünyesindeki Gazi Eğitim Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesinin bazı lisans programları merkezî sınava ek olarak yapılan özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARI

Lisansüstü programlara başvuru koşulları, başvuru için gerekli belgeler, kontenjan bilgisi ve öğrenci kabulüne ilişkin usûl ve esaslar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla; öğrenci alımı için gerekli diğer hususlar Senato kararıyla belirlenir ve ilgili enstitünün ağ sayfasında ilan edilir.

Başvuru koşullarını sağlayan adaylar; ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yabancı dil puanı, lisans/ yüksek lisans ağırlıklı genel not ortalaması, yazılı ve/ veya mülakat bilimsel değerlendirme sınavı yapılması hâlinde değerlendirme sonucu da dikkate alınarak, Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanan puana göre sıralanır. Sıralama puanı 60 ve daha yüksek olan adaylar kontenjan dâhilinde değerlendirmeye alınır.

Tezsiz programlarda ALES puanı aranmayabilir.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ

Üniversitemize yabancı uyruklu öğrenci kabulü, Gazi Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Yönergesi hükümlerince yapılmaktadır.

http://international.gazi.edu.tr/

DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİLERİ

Erasmus ve Farabi öğrenci değişim programlarına ilişkin uygulamalar, ilgili mevzuat ve Üniversite Senatosunun belirlediği esaslar çerçevesinde yapılır.

http://degisimprogramlari.gazi.edu.tr/?language=tr_TR