GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

Kurumsal » Önceki Öğrenmenin Tanınması

 

Üniversitemiz ön lisans ve lisans birimlerine yatay geçişler ile Üniversitemiz bölümleri arasında çift ana dal ve yan dal programına öğrenci kabulü;

"Yüksek Öğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Krddi Transferi Yapılması esaslarına İlişkin Yönetmelik"

hükümlerine göre yapılmaktadır.