GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
1- Analitik düşünme, problem çözme ve bağımsız ve/veya ekip olarak çalışabilme becerilerine sahiptir.
2- Analitik Kimya ile ilgili bilgiye erişebilmek için kütüphane olanaklarını, ulusal ve uluslararası yazılı ve online bilgi kaynaklarını kullanma yeteneğine sahiptir
3- Analitik Kimya alanındaki problemlerin tanımlanması/çözümü için disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar ve uzmanlık gerektiren konuları kullanarak sonuçlara ulaşır.
4- Temel enstrümantal analiz yöntemleri bilgilerini geliştirir ve derinleştirir.
5- Ayırma teknikleri hakkında ileri düzeyde bilgiye sahiptir.
6- Analitik yöntemleri geliştirir, valide eder, istatistiksel olarak değerlendirir ve farklı numunelere uygular.
7- Yeni analiz yöntemleri geliştirerek bunları raporlandırır ve yayın haline dönüştürür.
8- Sahip olduğu teorik bilgilerini ve deney bulgularını kullanarak doktora tezini hazırlar, sunar ve savunur.
9- Analitik kimya alanındaki araştırmalara ulusal ve uluslarası bilimsel katkıda bulunur ve uzman kişiler ile alanındaki konular hakkında tartışabilir.
10- Analitik Kimya konusunda ilgili endüstriyel alanlarda ve analitik laboratuvarlarında çalışmaları yönetebilecek becerilere sahiptir.
11- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve yaşam boyu öğrenmeye açıktır.
12- Analitik Kimyanın temel konularını bilir ve aktarır.
13- Bilimsel bir konu ile ilgili araştırma yapar ve bu araştırmayı görsel ve yazılı olarak sunar ve tartışır.
14- Ulusal değerleri göz önünde tutarak güncel gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.