GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Analitik Kimya ile ilgili bilgiye erişebilmek için kütüphane olanaklarını, ulusal ve uluslararası yazılı ve online bilgi kaynaklarını kullanma yeteneğine sahiptir
- Analitik Kimya alanındaki problemlerin tanımlanması/çözümü için disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar ve uzmanlık gerektiren konuları kullanarak sonuçlara ulaşır.
- Temel enstrümantal analiz yöntemleri bilgilerini geliştirir ve derinleştirir.
- Ayırma teknikleri hakkında ileri düzeyde bilgiye sahiptir.
- Analitik yöntemleri geliştirir, valide eder, istatistiksel olarak değerlendirir ve farklı numunelere uygular.
- Yeni analiz yöntemleri geliştirerek bunları raporlandırır ve yayın haline dönüştürür.
- Sahip olduğu teorik bilgilerini ve deney bulgularını kullanarak doktora tezini hazırlar, sunar ve savunur.
- Analitik kimya alanındaki araştırmalara ulusal ve uluslarası bilimsel katkıda bulunur ve uzman kişiler ile alanındaki konular hakkında tartışabilir.
- Analitik Kimya konusunda ilgili endüstriyel alanlarda ve analitik laboratuvarlarında çalışmaları yönetebilecek becerilere sahiptir.
- Analitik Kimyanın temel konularını bilir ve aktarır.
- Bilimsel bir konu ile ilgili araştırma yapar ve bu araştırmayı görsel ve yazılı olarak sunar ve tartışır.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Analitik düşünme, problem çözme ve bağımsız ve/veya ekip olarak çalışabilme becerilerine sahiptir.
- Analitik Kimya ile ilgili bilgiye erişebilmek için kütüphane olanaklarını, ulusal ve uluslararası yazılı ve online bilgi kaynaklarını kullanma yeteneğine sahiptir
- Analitik Kimya alanındaki problemlerin tanımlanması/çözümü için disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar ve uzmanlık gerektiren konuları kullanarak sonuçlara ulaşır.
- Temel enstrümantal analiz yöntemleri bilgilerini geliştirir ve derinleştirir.
- Ayırma teknikleri hakkında ileri düzeyde bilgiye sahiptir.
- Analitik yöntemleri geliştirir, valide eder, istatistiksel olarak değerlendirir ve farklı numunelere uygular.
- Yeni analiz yöntemleri geliştirerek bunları raporlandırır ve yayın haline dönüştürür.
- Sahip olduğu teorik bilgilerini ve deney bulgularını kullanarak doktora tezini hazırlar, sunar ve savunur.
- Analitik kimya alanındaki araştırmalara ulusal ve uluslarası bilimsel katkıda bulunur ve uzman kişiler ile alanındaki konular hakkında tartışabilir.
- Analitik Kimya konusunda ilgili endüstriyel alanlarda ve analitik laboratuvarlarında çalışmaları yönetebilecek becerilere sahiptir.
- Analitik Kimyanın temel konularını bilir ve aktarır.
- Bilimsel bir konu ile ilgili araştırma yapar ve bu araştırmayı görsel ve yazılı olarak sunar ve tartışır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Analitik düşünme, problem çözme ve bağımsız ve/veya ekip olarak çalışabilme becerilerine sahiptir.
- Analitik kimya alanındaki araştırmalara ulusal ve uluslarası bilimsel katkıda bulunur ve uzman kişiler ile alanındaki konular hakkında tartışabilir.
- Bilimsel bir konu ile ilgili araştırma yapar ve bu araştırmayı görsel ve yazılı olarak sunar ve tartışır.
Öğrenme Yetkinliği
- Analitik düşünme, problem çözme ve bağımsız ve/veya ekip olarak çalışabilme becerilerine sahiptir.
- Analitik Kimya ile ilgili bilgiye erişebilmek için kütüphane olanaklarını, ulusal ve uluslararası yazılı ve online bilgi kaynaklarını kullanma yeteneğine sahiptir
- Temel enstrümantal analiz yöntemleri bilgilerini geliştirir ve derinleştirir.
- Ayırma teknikleri hakkında ileri düzeyde bilgiye sahiptir.
- Analitik yöntemleri geliştirir, valide eder, istatistiksel olarak değerlendirir ve farklı numunelere uygular.
- Yeni analiz yöntemleri geliştirerek bunları raporlandırır ve yayın haline dönüştürür.
- Sahip olduğu teorik bilgilerini ve deney bulgularını kullanarak doktora tezini hazırlar, sunar ve savunur.
- Analitik kimya alanındaki araştırmalara ulusal ve uluslarası bilimsel katkıda bulunur ve uzman kişiler ile alanındaki konular hakkında tartışabilir.
- Analitik Kimya konusunda ilgili endüstriyel alanlarda ve analitik laboratuvarlarında çalışmaları yönetebilecek becerilere sahiptir.
- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve yaşam boyu öğrenmeye açıktır.
- Analitik Kimyanın temel konularını bilir ve aktarır.
- Bilimsel bir konu ile ilgili araştırma yapar ve bu araştırmayı görsel ve yazılı olarak sunar ve tartışır.
- Ulusal değerleri göz önünde tutarak güncel gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Analitik düşünme, problem çözme ve bağımsız ve/veya ekip olarak çalışabilme becerilerine sahiptir.
- Analitik Kimya alanındaki problemlerin tanımlanması/çözümü için disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar ve uzmanlık gerektiren konuları kullanarak sonuçlara ulaşır.
- Sahip olduğu teorik bilgilerini ve deney bulgularını kullanarak doktora tezini hazırlar, sunar ve savunur.
- Analitik kimya alanındaki araştırmalara ulusal ve uluslarası bilimsel katkıda bulunur ve uzman kişiler ile alanındaki konular hakkında tartışabilir.
- Analitik Kimya konusunda ilgili endüstriyel alanlarda ve analitik laboratuvarlarında çalışmaları yönetebilecek becerilere sahiptir.
- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve yaşam boyu öğrenmeye açıktır.
- Bilimsel bir konu ile ilgili araştırma yapar ve bu araştırmayı görsel ve yazılı olarak sunar ve tartışır.
- Ulusal değerleri göz önünde tutarak güncel gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
Alana Özgü Yetkinlik
- Analitik Kimya alanındaki problemlerin tanımlanması/çözümü için disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar ve uzmanlık gerektiren konuları kullanarak sonuçlara ulaşır.
- Temel enstrümantal analiz yöntemleri bilgilerini geliştirir ve derinleştirir.
- Ayırma teknikleri hakkında ileri düzeyde bilgiye sahiptir.
- Analitik yöntemleri geliştirir, valide eder, istatistiksel olarak değerlendirir ve farklı numunelere uygular.
- Yeni analiz yöntemleri geliştirerek bunları raporlandırır ve yayın haline dönüştürür.
- Sahip olduğu teorik bilgilerini ve deney bulgularını kullanarak doktora tezini hazırlar, sunar ve savunur.
- Analitik kimya alanındaki araştırmalara ulusal ve uluslarası bilimsel katkıda bulunur ve uzman kişiler ile alanındaki konular hakkında tartışabilir.
- Analitik Kimya konusunda ilgili endüstriyel alanlarda ve analitik laboratuvarlarında çalışmaları yönetebilecek becerilere sahiptir.
- Analitik Kimyanın temel konularını bilir ve aktarır.
- Bilimsel bir konu ile ilgili araştırma yapar ve bu araştırmayı görsel ve yazılı olarak sunar ve tartışır.