GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- 1 Lisan derecesi yeterliklerine dayalı olarak İngiliz Dili Eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- 2 Alanı ile ilgili disiplinler (Dilbilim, Eğitim Bilimleri, Kültür ve Edebiyat) arasındaki etkileşimi kavrama
- 3 İngiliz Dili Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
- 4 İngiliz Dili Eğitimi alanındaki bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme
- 5 Alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
- 7 Alanı ile ilgili sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- 1 Lisan derecesi yeterliklerine dayalı olarak İngiliz Dili Eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme
- 2 Alanı ile ilgili disiplinler (Dilbilim, Eğitim Bilimleri, Kültür ve Edebiyat) arasındaki etkileşimi kavrama
- 5 Alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
- 6 İngiliz Dili Eğitimi alanındaki bir sorunu tanımlayabilme
- 7 Alanı ile ilgili sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme
- 10 İngiliz Dili Eğitiminde uygulamada karşılaşılan karmaşık durumlarda sorumluluk alarak yeni yaklaşım ve yöntemler geliştirebilme
Öğrenme Yetkinliği
- 1 Lisan derecesi yeterliklerine dayalı olarak İngiliz Dili Eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme
- 5 Alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
- 9 Çözüm sonuçlarını kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- 3 İngiliz Dili Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
- 4 İngiliz Dili Eğitimi alanındaki bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme
- 8 Sorunları çözebilme
- 9 Çözüm sonuçlarını kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
- 10 İngiliz Dili Eğitiminde uygulamada karşılaşılan karmaşık durumlarda sorumluluk alarak yeni yaklaşım ve yöntemler geliştirebilme
Alana Özgü Yetkinlik
- 2 Alanı ile ilgili disiplinler (Dilbilim, Eğitim Bilimleri, Kültür ve Edebiyat) arasındaki etkileşimi kavrama
- 3 İngiliz Dili Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
- 4 İngiliz Dili Eğitimi alanındaki bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme
- 5 Alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
- 6 İngiliz Dili Eğitimi alanındaki bir sorunu tanımlayabilme
- 7 Alanı ile ilgili sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme
- 8 Sorunları çözebilme
- 10 İngiliz Dili Eğitiminde uygulamada karşılaşılan karmaşık durumlarda sorumluluk alarak yeni yaklaşım ve yöntemler geliştirebilme