GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
1- 1 Lisan derecesi yeterliklerine dayalı olarak İngiliz Dili Eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme
2- 2 Alanı ile ilgili disiplinler (Dilbilim, Eğitim Bilimleri, Kültür ve Edebiyat) arasındaki etkileşimi kavrama
3- 3 İngiliz Dili Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
4- 4 İngiliz Dili Eğitimi alanındaki bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme
5- 5 Alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
6- 6 İngiliz Dili Eğitimi alanındaki bir sorunu tanımlayabilme
7- 7 Alanı ile ilgili sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme
8- 8 Sorunları çözebilme
9- 9 Çözüm sonuçlarını kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
10- 10 İngiliz Dili Eğitiminde uygulamada karşılaşılan karmaşık durumlarda sorumluluk alarak yeni yaklaşım ve yöntemler geliştirebilme