GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Besin analizleri ve beslenme alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme bilincine ve güncel bilgilere sahip olur
- Besin analizleri ile ilgili teorik ve pratik bilgilerini besin analiz sorunlarını çözmek için kullanır
- Besin analizleri ile ilgili uygulamalar için bilgisayar ve ileri teknolojik analiz cihazlarını kullanır
- Beslenme-sağlık ilişkisini değerlendirir ve mesleğinde kullanır
- Besin içeriğini, besin- ilaç, ilaç- besin etkileşmelerini, gıda katkı maddelerini, gıda mevzuatını bilir ve yorumlar
- Bilimsel bir konu ile ilgili araştırmasını ulusal/uluslararası düzeyde yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar
- Mesleki ve etik sorumluluklarını bilir ve uygular
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Besin analizleri ve beslenme alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme bilincine ve güncel bilgilere sahip olur
- Besin analizleri ile ilgili teorik ve pratik bilgilerini besin analiz sorunlarını çözmek için kullanır
- Gıda alanındaki sorunları çözmeye yönelik projeler üretir ve gerçekleştirir
- Besin ve su ile ilgili analizleri tasarlar, amaca uygun analitik yöntemleri seçer, uygular, değerlendirir ve raporlandırır
- Besin analizleri ile ilgili uygulamalar için bilgisayar ve ileri teknolojik analiz cihazlarını kullanır
- Beslenme-sağlık ilişkisini değerlendirir ve mesleğinde kullanır
- Bireysel çalışma yanında disiplin içi ve disiplinler arası bilimsel gruplarda aktif olarak çalışır
- Bilgiye erişmek için ulusal ve uluslararası kaynak araştırması yapar
- Bilimsel bir konu ile ilgili araştırmasını ulusal/uluslararası düzeyde yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Besin analizleri ile ilgili teorik ve pratik bilgilerini besin analiz sorunlarını çözmek için kullanır
- Gıda alanındaki sorunları çözmeye yönelik projeler üretir ve gerçekleştirir
- Besin ve su ile ilgili analizleri tasarlar, amaca uygun analitik yöntemleri seçer, uygular, değerlendirir ve raporlandırır
- Bireysel çalışma yanında disiplin içi ve disiplinler arası bilimsel gruplarda aktif olarak çalışır
- Bilgiye erişmek için ulusal ve uluslararası kaynak araştırması yapar
- Mesleki ve etik sorumluluklarını bilir ve uygular
Öğrenme Yetkinliği
- Besin analizleri ve beslenme alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme bilincine ve güncel bilgilere sahip olur
- Besin analizleri ile ilgili teorik ve pratik bilgilerini besin analiz sorunlarını çözmek için kullanır
- Gıda alanındaki sorunları çözmeye yönelik projeler üretir ve gerçekleştirir
- Beslenme-sağlık ilişkisini değerlendirir ve mesleğinde kullanır
- Besin içeriğini, besin- ilaç, ilaç- besin etkileşmelerini, gıda katkı maddelerini, gıda mevzuatını bilir ve yorumlar
- Bireysel çalışma yanında disiplin içi ve disiplinler arası bilimsel gruplarda aktif olarak çalışır
- Bilimsel bir konu ile ilgili araştırmasını ulusal/uluslararası düzeyde yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar
- Mesleki ve etik sorumluluklarını bilir ve uygular
- Besin analizleri ve beslenme alanında sosyal ve kültürel gelişmeleri takip eder ve yorumlar
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Besin analizleri ile ilgili uygulamalar için bilgisayar ve ileri teknolojik analiz cihazlarını kullanır
- Beslenme-sağlık ilişkisini değerlendirir ve mesleğinde kullanır
- Bireysel çalışma yanında disiplin içi ve disiplinler arası bilimsel gruplarda aktif olarak çalışır
- Bilgiye erişmek için ulusal ve uluslararası kaynak araştırması yapar
- Bilimsel bir konu ile ilgili araştırmasını ulusal/uluslararası düzeyde yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar
- Besin analizleri ve beslenme alanında sosyal ve kültürel gelişmeleri takip eder ve yorumlar
Alana Özgü Yetkinlik
- Besin analizleri ve beslenme alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme bilincine ve güncel bilgilere sahip olur
- Besin analizleri ile ilgili teorik ve pratik bilgilerini besin analiz sorunlarını çözmek için kullanır
- Gıda alanındaki sorunları çözmeye yönelik projeler üretir ve gerçekleştirir
- Besin ve su ile ilgili analizleri tasarlar, amaca uygun analitik yöntemleri seçer, uygular, değerlendirir ve raporlandırır
- Besin analizleri ile ilgili uygulamalar için bilgisayar ve ileri teknolojik analiz cihazlarını kullanır
- Beslenme-sağlık ilişkisini değerlendirir ve mesleğinde kullanır
- Besin içeriğini, besin- ilaç, ilaç- besin etkileşmelerini, gıda katkı maddelerini, gıda mevzuatını bilir ve yorumlar
- Bireysel çalışma yanında disiplin içi ve disiplinler arası bilimsel gruplarda aktif olarak çalışır
- Bilgiye erişmek için ulusal ve uluslararası kaynak araştırması yapar
- Mesleki ve etik sorumluluklarını bilir ve uygular
- Besin analizleri ve beslenme alanında sosyal ve kültürel gelişmeleri takip eder ve yorumlar