GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Dersler - AKTS Kredileri
1.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
CRP 1001 PLANNING STUDIO 1 Zorunlu
0+5+5
7
ENG 103 ENGLISH-I Zorunlu
0+0+3
3
MAT 197 MATEMATİK Zorunlu
0+2+2
4
SBP 1003 BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN EVRİMİ Zorunlu
0+0+2
3
SBP 1005 GÖRSEL İFADE VE SUNUM TEKNİKLERİ Zorunlu
0+2+1
3
SBP 1007 KENTSEL ÇALIŞMALARDA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİNE GİRİŞ Zorunlu
0+2+1
3
SBP 1009 ŞEHİR PLANLAMAYA GİRİŞ Zorunlu
0+0+2
3
TAR-101 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu
0+0+2
2
SEÇMELİ DERSLER(1):2
AKTS Kredi Toplamı:30
2.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
CRP 1002 PLANNING STUDIO 2 Zorunlu
0+5+5
7
ENG 104 ENGLISH-II Zorunlu
0+0+3
3
SBP 1004 PLANCILAR İÇİN EKONOMİ 1 Zorunlu
0+0+2
3
SBP 1006 KENT PLANLAMADA MİMARLIK BİLGİSİ Zorunlu
0+0+2
3
SBP 1008 KENT SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ Zorunlu
0+0+2
3
SBP 1010 KENTSEL ÇALIŞMALARDA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ Zorunlu
0+2+1
3
SBP 1012 PLANLAMADA İSTATİSTİK Zorunlu
0+0+2
3
SBP 1014 YERLEŞİMLER TARİHİ Zorunlu
0+0+2
3
TAR-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu
0+0+2
2
AKTS Kredi Toplamı:30
3.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
CRP 2003 PLANNING STUDIO 3 Zorunlu
0+5+5
7
ENG 203 ACADEMIC ENGLISH-I Zorunlu
0+0+3
3
SBP 2001 KENT COĞRAFYASI Zorunlu
0+0+2
3
SBP 2005 PLANCILAR İÇİN EKONOMİ 2 Zorunlu
0+0+2
3
SBP 2007 KENT SOSYOLOJİSİ Zorunlu
0+0+2
3
SBP 2009 PLANLAMADA BİLGİSAYARLA İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Zorunlu
0+0+2
3
SBP 2011 PLANLAMADA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Zorunlu
0+1+2
3
SBP 2013 PLANLAMADA FİZİKSEL ÇEVRE KONTROLÜ Zorunlu
0+0+2
3
TÜR-101 TÜRK DİLİ-I Zorunlu
0+0+2
2
AKTS Kredi Toplamı:30
4.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
CRP 2004 PLANNING STUDIO 4 Zorunlu
0+5+5
7
ENG 204 ACADEMIC ENGLISH-II Zorunlu
0+0+3
3
SBP 2002 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu
0+1+2
3
SBP 2006 KENT PLANLAMADA DEMOGRAFİK VE SOSYAL YAPI Zorunlu
0+0+2
3
SBP 2008 KENTSEL ALTYAPI Zorunlu
0+0+2
3
SBP 2010 KENTSEL YEŞİL ALAN PLANLAMASI Zorunlu
0+0+2
3
SBP 2012 KENT EKONOMİSİ Zorunlu
0+0+2
3
SBP 2014 ULAŞIM PLANLAMASI Zorunlu
0+0+2
3
TUR-102 TÜRK DİLİ-II Zorunlu
0+0+2
2
AKTS Kredi Toplamı:30
5.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
CRP 3005 PLANNING STUDIO 5 Zorunlu
0+5+5
7
SBP 2000 STAJ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu
0+0+0
3
SBP 3001 BÖLGE VE YEREL KALKINMA Zorunlu
0+0+2
3
SBP 3003 ÇEVRE SORUNLARI VE PLANLAMA Zorunlu
0+0+3
4
SBP 3007 KENTSEL POLİTİKALAR Zorunlu
0+0+2
3
SBP 3009 KENTSEL TASARIM Zorunlu
0+3+2
4
SBP 3011 PLANLAMA KURAMLARI Zorunlu
0+0+2
3
SBP 3013 KENTSEL KORUMA Zorunlu
0+0+2
3
AKTS Kredi Toplamı:30
6.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
CRP 3006 PLANNING STUDIO 6 Zorunlu
0+5+5
9
SBP 3002 İMAR HUKUKU Zorunlu
0+0+2
3
SBP 3004 KENT JEOLOJİSİ VE PLANLAMA Zorunlu
0+0+2
3
SBP 3008 KENT YÖNETİMİ Zorunlu
0+0+2
3
SBP 3010 YENİ ÜRETİM MEKANLARI VE GÜNCEL GELİŞMELER Zorunlu
0+0+2
3
SBP 3012 PLANLAMA TEKNİKLERİ Zorunlu
0+0+2
3
SEÇMELİ DERSLER(2):6
AKTS Kredi Toplamı:30
7.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
CRP 4007 PLANNING STUDIO 7 Zorunlu
0+5+5
10
ISG 401 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-1 Zorunlu
0+0+2
2
SBP 3000 STAJ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu
0+0+0
3
SEÇMELİ DERSLER(5):15
AKTS Kredi Toplamı:30
8.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
CRP 4008 GRADUATION PROJECT Zorunlu
0+5+5
10
ISG 402 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-2 Zorunlu
0+0+2
2
SEÇMELİ DERSLER(6):18
AKTS Kredi Toplamı:30
Seçmeli Dersler
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
ADS ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS Seçmeli
0+0+2
2
SBP 3102 GÜNCEL ŞEHİRCİLİK YAKLAŞIMLARI Seçmeli
0+0+2
3
SBP 3104 KONUT POLİTİKALARI Seçmeli
0+0+2
3
SBP 3106 KENT MERKEZİ SORUNLARI Seçmeli
0+0+2
3
SBP 3108 ULAŞIM POLİTİKALARI Seçmeli
0+0+2
3
SBP 3110 KENT PLANLAMADA TEMEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli
0+0+2
3
SBP 3114 ULAŞIM PLANLAMASI UYGULAMALARI Seçmeli
0+0+2
3
SBP 3154 ANADOLU KENTSEL MEKAN DEĞİŞİMİ Seçmeli
0+0+2
3
SBP 3156 GÜNCEL KORUMA YAKLAŞIMLARI, KAVRAM VE KAPSAMLAR Seçmeli
0+0+2
3
SBP 3202 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞ Seçmeli
0+0+2
3
SBP 3204 KENT EKOLOJİSİ Seçmeli
0+0+2
3
SBP 3206 ÇEVRE SORUNLARI VE GÖÇ Seçmeli
0+0+2
3
SBP 3208 DÜNYANIN YEŞİL TARİHİ Seçmeli
0+0+2
3
SBP 3252 ENDÜSTRİ KENT İLİŞKİSİ Seçmeli
0+0+2
3
SBP 3254 BÖLGESEL EKONOMİK GELİŞME VE TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli
0+0+2
3
SBP 3258 İSTATİSTİK TEKNİKLERİN ŞEHİR VE BÖLG. PLAN. UYG. Seçmeli
0+0+2
3
SBP 3306 FİZİKSEL ERİŞİLEBİLİRLİK VE ÇEKİM GÜCÜ Seçmeli
0+0+2
3
SBP 3902 MEDYA VE SOSYAL KONULAR (MOS) Seçmeli
0+0+2
3
SBP 3904 TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI (MOS) Seçmeli
0+0+2
3
SBP 3906 FEMİNİST TEORİ (MOS) Seçmeli
0+0+2
3
CRP 4105 CITY WITHIN THE PROCESS OF GLOBALIZATION Seçmeli
0+0+2
3
CRP 4107 URBAN REGENERATION Seçmeli
0+0+2
3
CRP 4111 GEOGRAPHY OF TRANSPORTATION Seçmeli
0+0+2
3
CRP 4261 URBAN AND REGIONAL PROJECT DEVELOPMENT Seçmeli
0+0+2
3
CRP 4309 THEORIES AND PRACTICES IN URBAN DESIGN Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4101 KENTSEL ALTYAPI POLİTİKA VE UYGULAMALARI Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4103 KENTSEL DONATILAR Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4109 KENT YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4115 KENT PLANLAMADA ETİK Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4117 KENTSEL PLANLAMADA SOSYAL POLİTİKALAR Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4119 TARIM VE KENT PLANLAMA Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4121 KENT VE SUÇ Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4123 ULUSLARARASI EKONOMİ Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4125 PLANLAMA EKONOMİSİ Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4127 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE PROJE TASARIMI Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4151 GELENEKSEL KENTSEL DOKU ANALİZİ Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4153 KENTSEL KORUMADA TEMATİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4155 MODERN MİMARİ MİRAS Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4157 ANADOLU KENTLERİNDE ANALİTİK ÇÖZÜMLEME Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4159 KORUMA ALANLARINDA GAYRİMENKUL DEĞERLEME Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4161 OSMANLIDA KENT Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4163 DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRAS OLAN KAYA OYMA MEKANLAR VE YERLEŞİMLER Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4165 KORUMA ALANLARINDA ZİYARETÇİ YÖNETİMİ Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4167 RİSK ALTINDAKİ KÜLTÜREL MİRAS ALANLARINI KORUMA YAKLAŞIMLARI Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4169 ENDÜSTRİ MİRASI Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4201 ÇEVRE ÜZERİNE OKUMALAR Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4203 PLANLAMADA ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4205 EKOLOJİK PLANLAMA Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4207 KENT İKLİMİ Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4209 EKOSİSTEM HİZMETLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4211 PLANLAMADA ÇEVRE VE ETİK Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4213 SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL ALTYAPI PLANLAMASI Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4251 ÜRETİM SİSTEMLERİ VE MEKANLARDA DEĞİŞİM Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4253 ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE PLANLAMA STRATEJİLERİ Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4255 KIYISAL PLANLAMA, MEVZUATI VE YÖNETİMİ Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4257 KIRSAL ALAN PLANLAMASI Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4259 YEREL VE BÖLGESEL KALKINMA DİNAMİKLERİ Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4263 PROJE YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4265 TURİZM POLİTİKASI Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4267 ŞEHİR PLANCILARI İÇİN YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4301 KENT PEYZAJI Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4303 YAYA MEKANI VE YAYA YOLLARI DÜZENLEMESİ Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4305 ULAŞIM ÖGELERİ TASARIMI Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4307 KENTSEL KAMUSAL MEKAN TARTIŞMALARI Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4311 KAMUSAL MEKANLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4313 HERKES İÇİN TASARIM Seçmeli
0+0+2
3
CRP 4108 QUALITY OF LIFE AND THE CITY Seçmeli
0+0+2
3
CRP 4112 URBAN DATA ANALYSIS AND SPATIAL MODELLING Seçmeli
0+0+2
3
CRP 4116 ADVANCED SPATIAL ANALYSES IN URBAN PLANNING Seçmeli
0+0+2
3
CRP 4118 SOCIAL SEGREGATION Seçmeli
0+0+2
3
CRP 4202 URBAN WATER PLANNING Seçmeli
0+0+2
3
CRP 4262 ECONOMIC GEOGRAPHY Seçmeli
0+0+2
3
CRP 4268 DISCUSSIONS ON WORLD CITIES Seçmeli
0+0+2
3
CRP 4312 URBAN MORPHOLOGY Seçmeli
0+0+2
3
CRP 4314 ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4102 KİMLİK, KÜLTÜR VE MEKAN Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4104 KENTSEL POLİTİKALAR SEMİNERİ Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4110 KENT BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4114 AKILLI KENTLER Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4120 GÖÇ VE GECEKONDU Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4122 YOKSULLUK Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4124 GÜNCEL EKONOMİK PROBLEMLER Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4128 TOPLU TAŞIMA POLİTİKALARI Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4152 KENTSEL ARKEOLOJİ Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4154 DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4156 TÜRKİYEDE KENTSEL KORUMA DENEYİMLERİ Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4158 KORUMA EKONOMİSİ Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4160 KADİM KENTLER Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4162 KUTSAL MEKANLAR, KUTSAL KENTLER Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4166 KÜLTÜREL MİRAS ALANI LİMAN KENTLERİ Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4168 KENTSEL KORUMA PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖRNEK ÇALIŞMALAR Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4206 ÇEVRE POLİTİKALARI Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4208 DAYANIKLI KENTLER Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4210 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, ÇEVRE, ENERJİ VE PLANLAMA Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4212 SÜRDÜRÜLEBİLİR ATIK YÖNETİMİ Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4254 TÜRKİYE NİN TOPLUMSAL YAPISI Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4256 METROPOLİTAN PLANLAMA VE YÖNETİM Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4258 SANAYİNİN GELİŞME DİNAMİKLERİ VE PLANLAMA Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4260 BÖLGESEL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4264 TURİZM VE YEREL EKONOMİK GELİŞME Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4266 SANAYİ COĞRAFYASI ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4302 TOPOGRAFYA Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4304 KENTSEL ESTETİK Seçmeli
0+0+2
3
SBP 4306 KENTSEL TASARIM ATÖLYESİ II (ÖD) Seçmeli
0+2+1
3
SBP 4310 KENTSEL TASARIMDA DENETİM, MEKANİZMA VE ARAÇLARI Seçmeli
0+0+2
3