GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Dersler - AKTS Kredileri - YÜKSEK LİSANS
1.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
2.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
SEMİNER Zorunlu 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
3.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
YÜKSEK LİSANS TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
4.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
YÜKSEK LİSANS TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
DERSLER
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
1720205 Seminer Zorunlu
0+0+3
8
1720101 Türk Kültürü ve Uygarlığı (Alan) Seçmeli
0+0+3
8
1720103 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Anlama Becerileri (A.E.) Seçmeli
0+0+3
8
1720105 Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme (A.E) Seçmeli
0+0+3
8
1720107 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yaklaşımlar Seçmeli
0+0+3
8
1720108 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Drama Etkinlikleri Seçmeli
0+0+3
8
1720201 Dil Öğretiminde Metin Kullanımı Seçmeli
0+0+3
8
1720202 Dil Politikaları ve Türkçe Öğretimi Seçmeli
0+0+3
8
1720203 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Anlatma Becerileri Seçmeli
0+0+3
8
1720206 Sözlü Kültür Ürünleriyle Türkçe Öğretimi Seçmeli
0+0+3
8
1720207 Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretiminde Kültür ve Dil Aktarımı Seçmeli
0+0+3
8
1720208 Yabancılara Türkçe Öğretimi Kültür ve Dili Aktarımı Seçmeli
0+0+3
8
1720209 Yabancılara Türkçe Öğrt.de Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni ve Türkçe Öğt. Seçmeli
0+0+3
8
1720213 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Çocuk Edebiyatının Yeri ve Önemi Seçmeli
0+0+3
8
1720214 Yabancı Dil Öğretim Yöntem ve Teknikleri Seçmeli
0+0+3
8
1720215 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Materal Tasarımı ve Eleştirisi Seçmeli
0+0+3
8
1720810 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli
0+0+3
8
1720820 Tez Dönemi Seçmeli
0+0+0
15