GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
1- İmalat problemlerinin çözümü için temel ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulama becerisi
2- İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisi
3- Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisi
4- Çok disiplinli projelerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisi
5- İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisi
6- Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
7- Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
8- Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
9- Bir makinayı, parçasını veya süreci, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
10- Alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilme