GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
1- Proje vasıtasıyla güncel problemler ve/veya yeni kavrayışlar konusunda önemli bilinç geliştirme
2- Bir araştırma projesi bağlamında EBE’ye uygun yöntemleri tanıma ve uygulama
3- Uygulamadaki yöntemlerin ve kavramların kullanımını açık bir şekilde ifade etme ve gösterme
4- Problemlere çözümler geliştirme ve seçenekleri kıyaslama
5- Orijinal olarak düşünme ve çalışma yeteneğini gösterme, bilginin değeri hakkında kendi muhakemesini/değerlendirmesini yapabilme
6- Karmaşık ve ön görülemeyen durumlarda karar verebilme
7- Uygun yazılı ve grafiksel sunumları kullanarak etkin olarak haberleşme, ayrıntılı tenkitler ve tutarlı proje raporları üretme
8- Uygun kaynaklardan ilgili alanda bilgi elde etme için çabalama
9- Bağımsız çalışma, kendi eylemlerini ve düşüncelerini yansıtma, yapıcı geri beslemeyi etkin kullanma, işi planlama ve zamanlama/çizelgeleme
10- Alanındaki mesleki değerleri ve etikleri uygulamak