GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
1- Alanının gerektirdiği düzeyde matematik ve hesaplama bilgisine sahiptir.
2- Alanında öğrendiği bilgilerle, bilgisayar yazılımları ile ilgili ihtiyaçları analiz eder
3- Alanında öğrendiği bilgilerle, bilgisayar yazılımları geliştirme süreçlerini planlar
4- Alanında öğrendiği bilgilerle, bilgisayar yazılımlarını geliştirir
5- Alanında öğrendiği bilgilerle, bilgisayar yazılımlarını test eder
6- İnternet programlama ve web tasarım konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
7- Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarında kullanır.
8- Bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek donanımsal arızaları tespit eder.
9- Bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek donanımsal arızaları giderir.
10- Yazılım uygulamalarında kullanılan arayüz tasarımlarını geliştirir.
11- Alanıyla ilgili edindiği temel bilgiler ile öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında araştırma yaparak, çözüm üreterek bireysel olarak veya takımlarda etkin çalışır.
12- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki güncel gelişmeleri izler.
13- Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
14- Alanıyla ilgili mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğini de gözeterek iş sağlığı ve güvenliğini önemser