GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
1- Fizik kavramları ve kavramlar arası ilişkileri geliştirir.
2- Fizik alanındaki kanun ve teoriler ile ilgili sahip olduğu bilgileri derinleştirir.
3- Fizik eğitimi ile ilgili sahip olduğu bilgileri geliştirir.
4- Fizik eğitimi ile ilgili problemlere nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanarak çözüm önerileri sunar.
5- Çalıştığı konularla ilgili literatürü etkin bir şekilde kullanır.
6- Fizik eğitimi ile ilgili bir problemi ve sonuçları değerlendirir.
7- Yapacağı araştırmalarda, öngörmediği zorluklarla karşılaştığında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve çözüm üretir.
8- Fizik eğitimi ile ilgili çalışma gruplarına ve projelere etkin olarak katılır.
9- Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
10- Fizik eğitimi ile ilgili gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde ortaya koyar.
11- Fizik eğitimi ile ilgili çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
12- Fizik eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını geliştirir.
13- Fizik ve fizik eğitimiyle ilgili güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.