GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

Öğrenciler İçin Bilgi » Maddi Destek

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Kültür Hizmetleri Müdürlüğü, Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Birimi, Üniversitemiz öğrencilerinin sağlıklı, nitelikli, başarılı ve çağdaş bireyler olarak yetişebilmeleri için öğrencileri destekleyici çalışmalarda bulunmaktır. Öğrencilerimizin, psikolojik, sosyal, akademik ve kültürel alanlardaki sorunlarını belirlemek bu sorunlara rasyonel çözümler üretmek, bu alanlardaki potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için yardımcı olmak ve eğitimlerinde başarıya giden yolda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Birimimize başvuran bütün öğrencilere pozitif yaklaşım anlayışı ve konusunda uzman personelle hizmet vererek üniversitede öğrenciye değer veren bir anlayış prensibiyle faaliyet göstermeye devam etmektedir.

Öğrenci Danışma ve Burs Hizmetleri Biriminin Faaliyetleri

A-Rehberlik Hizmeti:
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, başvuran öğrencilerin karşılaştıkları duygusal sosyal, eğitim veya meslek iş seçimine ilişkin sorunlarının doğru yönlendirilmesi amacıyla birimde bulunan tam zamanlı “Rehberlik ve Psikolojik Danışman” tarafından verilir.

B-Sosyal Destek Hizmeti:
Burs Destek Hizmeti Verilenlerin Belirlenmesi, Yemek Bursu Destek Hizmeti, Kısmi Zamanlı İş Sağlama Hizmeti, Sosyo-Kültürel Destek Hizmetleri, ile Yardımlar olarak sınıflandırılır. Bursların devamlılığı öğrencilerin başarı düzeyi ile ilgilidir.

1-Burs Destek Hizmeti verilenlerin belirlenmesi:
Vakıflar, gerçek ve tüzel kişilerin öğrencilerimize vermek istedikleri bursları, burs veren kuruluşlar ve ÖDBS Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda maddi desteğe ihtiyacı olup gerekli başarı düzeyini sağlayan/sürdüren Üniversitemiz öğrencilerinden tespit edilmesi sağlanır.

2-Yemek Bursu (Beslenme Yardımı):
İhtiyacı olan öğrencilere, günde bir öğün ücretsiz yemek bursu imkânı sağlanır.

3-Kısmi Zamanlı Çalışma:
İhtiyacı olan öğrencilere Üniversitenin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı statüde iş imkânı sağlanır. Kısmi Zamanlı çalışan öğrenciler YÖK Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esaslarına göre belirlenir ve çalıştırılır.

C-Sosyo-Kültürel Destek Hizmetleri:
Birim, öğrencilerin Üniversitenin zengin kültürel etkinliklerinden yararlanmalarına yardımcı olur.

D-Öğrenci Danışma Hizmeti:
1- Elektronik posta ile gelen bilgi taleplerini karşılama,
2- Şikâyetleri kabul etme ve yanıtlama hizmetlerinin sunulması.