GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

Öğrenciler İçin Bilgi » Öğrenim Olanakları


Türkiye’deki en büyük üniversite kütüphanelerinden biri olan Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphane binası 11.000 m² kullanım alanına sahiptir. 1.824+ kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphane binasının değişik yerlerinde toplam 200 Internet bağlantı noktası vardır.

 

Kütüphane bünyesinde, genel koleksiyon, danışma kaynakları, süreli yayınlar, öğretim materyalleri, tezler, sanat koleksiyonu, Atatürk kitaplığı, Özel koleksiyon, görsel - işitsel koleksiyonlar bölümleri bulunmaktadır.

 

Merkez Kütüphane koleksiyonunda 248.883 basılı, 270.997 elektronik kitap, 82.245 adet ciltli dergi, 56.600 adet elektronik dergi, 52 basılı dergi, 12.569 adet basılı yüksek lisans ve doktora tezi, 3.584.917 adet yabancı tez ve 16.728 adet Gazi Üniversitesi lisansüstü teze elektronik ortamdan ulaşma imkanı bulunmaktadır.

 

Merkez Kütüphanede okuyucuların, yaklaşık 200 bilgisayar ile online veri tabanlarından yararlanmaları, abone olunan elektronik dergileri kullanmaları, bilimsel amaçlı internet kullanmaları ve OPAC terminaller üzerinden kütüphane kataloğunu taramaları mümkün olabildiği gibi, Merkez Kütüphane web sayfası ile de kütüphaneye gelmeden bulundukları fakültelerden Merkez Kütüphane kataloğunu taramaları, abone olunan elektronik dergileri kullanmaları ve online veri tabanlarından yararlanmaları mümkündür.

 

Ayrıca görme engelli öğrenciler için 507 adet sesli kitap, 3.108 adet taranmış kitap ve 581 adet Braille alfabesi ile yazılmış kitap bulunmaktadır. .

 

Merkez Kütüphane koleksiyonunda bulunmayan yayınlar için "Kütüphanelerarası İşbirliği" yoluyla yurtiçi ve yurtdışındaki kütüphanelerden ödünç kitap ve makale fotokopileri getirtilerek öğretim üyelerinin ihtiyaç duydukları yayınlara ulaşmaları sağlanmaktadır.

 

Üniversitemize yeni başlayan öğrencilere kütüphane hizmetlerini ve bilgi kaynaklarını tanıtmak amacıyla her eğitim yılı başında oryantasyon programları düzenlenmektedir.

 

Kütüphane Binası tadilatı nedeniyle 2019 yılında basılı koleksiyon hizmeti verilemiyor olup; okuma salonları ve elektronik kaynak hizmetleri kesintisiz verilmeye devam etmektedir.