GAZI UNIVERSITY INFORMATION PACKAGE - 2019 ACADEMIC YEAR

Graduation Requirements
Öğrenciler aldıkları dersleri altı yıl içerisinde tamamlamak zorundadırlar. Derslerini başarı ile tamamlayan doktora ve yeterlik öğrencileri, doktora yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın da görüşü alınarak ilgili başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları; tez izleme komitesinin, tez savunmasına girebileceğine ilişkin nihai raporundan sonra tezini, proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni tez yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini ya da projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.