GAZI UNIVERSITY INFORMATION PACKAGE - 2019 ACADEMIC YEAR

Program Learning Outcomes
PROGRAM LEARNING OUTCOME
Display Style
Classified
List
KNOWLEDGE
Theoretical, Factual
- Bilgisayar Bilimlerinin, farklı disiplinlerle etkileşimini kavrar; yeni ve karmaşık düşünceleri irdeler, sentezler, değerlendirmeler yaparak uzmanlık gerektiren bilgilerle özgün sonuçlara ulaşır.
- Bilgisayar Bilimleri ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkı sağlar ve bu değerlerin gelişimini destekler.
SKILLS
Cognitive, Practical
- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı ileri düzeydeki bilgilerini kullanarak yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
- Bilgisayar Bilimlerinin, farklı disiplinlerle etkileşimini kavrar; yeni ve karmaşık düşünceleri irdeler, sentezler, değerlendirmeler yaparak uzmanlık gerektiren bilgilerle özgün sonuçlara ulaşır.
- Bilgisayar Bilimlerindeki yeni bilgileri sınıflandırarak değerlendirir ve kullanır.
- Bilgisayar Bilimlerine yönelik yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve veya uygulama geliştirir.
- Bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
- Bilgisayar Bilimleri ile ilgili çalışmalarda ileri düzeyde araştırma yöntemlerini kullanır.
- Bilgisayar Bilimleri ile ilgili özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek ilerlemeye katkıda bulunur.
- Bilgisayar Bilimleri ile ilgili bir çalışmayı ulusal ya da uluslararası bir dergide yayınlayarak bilginin sınırlarını geliştirir.
- Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
- Bilgisayar Bilimleri ile ilgili bilimsel, teknolojik, sosyal gelişmeleri tanıtarak bilgi toplumu oluşumuna ve sürdürülebilirliğine katkı sağlar.
- Bilgisayar Bilimleri ile ilgili muhtemel sorunların çözümünde farklı bakış açılarıyla karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
- Bilgisayar Bilimleri ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkı sağlar ve bu değerlerin gelişimini destekler.
COMPETENCIES
Ability to work independently and take responsibility
- Bilgisayar Bilimlerine yönelik yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve veya uygulama geliştirir.
- Bilgisayar Bilimleri ile ilgili bir çalışmayı ulusal ya da uluslararası bir dergide yayınlayarak bilginin sınırlarını geliştirir.
- Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
- Bilgisayar Bilimlerinde yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi üst düzey zihinsel becerileri kullanarak özgün yöntemler geliştirir.
- Bilgisayar Bilimleri ile ilgili bilimsel, teknolojik, sosyal gelişmeleri tanıtarak bilgi toplumu oluşumuna ve sürdürülebilirliğine katkı sağlar.
Learning Competence
- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Bilgisayar Bilimleri alanında ileri düzeydeki bilgilerini özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
- Bilgisayar Bilimlerinde yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi üst düzey zihinsel becerileri kullanarak özgün yöntemler geliştirir.
- Bilgisayar Bilimlerinin uzmanları ile sahasındaki özgün konuları tartışır, kendi görüşlerini savunur ve etkili bir biçimde ifade eder.
- Bir yabancı dili kullanarak (Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde) yazılı, sözlü ve görsel iletişimle bir meseleyi tartışabilir.
Communication and Social Competence
- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı ileri düzeydeki bilgilerini kullanarak yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
- Bilgisayar Bilimleri ile ilgili bir çalışmayı ulusal ya da uluslararası bir dergide yayınlayarak bilginin sınırlarını geliştirir.
- Bilgisayar Bilimlerinde yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi üst düzey zihinsel becerileri kullanarak özgün yöntemler geliştirir.
- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren değerler bütününü eleştirel bir yaklaşımla inceleyebilir, geliştirebilir gerektiğinde değiştirme ve dönüştürmeyi yönetir.
- Bir yabancı dili kullanarak (Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde) yazılı, sözlü ve görsel iletişimle bir meseleyi tartışabilir.
Field-based Competence
- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Bilgisayar Bilimleri alanında ileri düzeydeki bilgilerini özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
- Bilgisayar Bilimlerindeki yeni bilgileri sınıflandırarak değerlendirir ve kullanır.
- Bilgisayar Bilimlerine yönelik yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve veya uygulama geliştirir.
- Bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
- Bilgisayar Bilimleri ile ilgili çalışmalarda ileri düzeyde araştırma yöntemlerini kullanır.
- Bilgisayar Bilimleri ile ilgili özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek ilerlemeye katkıda bulunur.
- Bilgisayar Bilimleri ile ilgili bir çalışmayı ulusal ya da uluslararası bir dergide yayınlayarak bilginin sınırlarını geliştirir.
- Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.