GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Pedodonti Ana bilim Dalında, 6 profesör, 2 doçent, 1 yardımcı doçent, 2 araştırma görevlisi, 5 ÖYP öğrencisi,  3 sağlık bakanlığı kadrolu doktora öğrencisi, 6 DUS öğrencisi,  5 doktora öğrencisi bulunmaktadır. Pedodonti Ana bilim Dalında 20 ünitlik öğrenci, 4 ünitlik öğretim üyesi kliniği, 1 toplantı odası, 1 laboratuar, 1 radyoloji ünitesi, 20 kişi kapasiteli asistan odası öğretim üyeleri odaları bulunmaktadır.  Ağırlıklı araştırma konuları; zihinsel özürlü çocuklardaki dental problemler, S. mutans ile enfektivite penceresinin diş çürüğü açısından değerlendirilmesi, sağlıklı ve yüzeyel dentin çürüklü süt dişi pulpasının immünokomponent hücre içeriği, carisolvün in-vivo ve in-vitro değerlendirilmesi, zeolitin in-vitro değerlendirilmesi, direk pulpa kaplamalarında kalsiyum hidroksit ve MTA’nın karşılaştırılması, pedodontide celay sistemler, restoratif materyallerden fluorid salınımı, çocuklarda alternatif anestezi teknikleri, bonding sistemlerdir. Ana bilim Dalında 1 anestezi uzmanı, 4 hemşire, 1 teknisyen, 1 ana bilim dalı sekreteri ve 1 otomasyon sorumlusu hizmet vermektedir. Değerlendirmede Üniversitenin notlandırma sistemi kullanılmaktadır.