GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Periodontoloji Anabilim Dalında, 13 profesör doktor ,2 doçent doktor , 2 yardımcı doçent doktor, 2 araştırma görevlisi doktor, 3 uzman diş hekimi, 7 uzmanlık öğrencisi, 25 doktora öğrencisi bulunmaktadır. Periodontoloji Anabilim Dalı, öğretim elemanları için oturma ve çalışma alanı, klinik ve ameliyathaneden oluşmaktadır. Kliniğimizde 30’sı öğrenci ve öğretim elemanları tarafından kullanılan ve 8’ü ameliyathane içinde periodontal cerrahi işlemlerinde kullanılan toplam 38 adet diş üniti bulunmaktadır. 8 adet ultrasonik scaler ve 29 adet diş unitlerine entegre bilgisayar bulunmaktadır. Eğitimlerde kullanılmak üzere 50 kişilik seminer odası bulunmaktadır. Periodontal rejenerasyon, periodontal hastalıkların patogenezi, mikrobiyolojisi, immunolojisi ve biyokimyası, implant cerrahisi gibi konular ağırlıklı araştırma konularını oluşturmaktadır. Periodontoloji Anabilim Dalında 4 hemşire, 3 sekreter çalışmaktadır. Periodontoloji Anabilim Dalı’ndan bu güne kadar 54 doktora öğrencisi “Periodontoloji Alanında Bilim Doktoru” ünvanı, 3 öğrenci ise "Periodontoloji Uzmanı" ünvanını almıştır. Periodontoloji Anabilim Dalı tarafından Periodontoloji, Toplum Ağız Diş Sağlığı ve İmplantoloji dersleri verilmektedir ve üniversitenin notlandırma sistemi kullanılmaktadır.