GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Enerji Sistemleri Mühendisliği Doktora Programının temel amacı, Enerji Sistemleri (Isı Tekniği, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Termal Sistemlerin Tasarımı, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri, Yanma, Çevre, Enerji Verimliliği) alanlarında geniş bilgi ve beceriye, Endüstri ve endüstrideki teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen, teorik ve uygulama becerisi yüksek, grup çalışmalarında başarılı, sorumluluk alabilen, lider vasıflara, Özgün ve gerçekçi bir bakış açısı ile bilimsel problemleri belirleyebilme ve bu problemleri çözebilme becerisine sahip, Ulusal ve uluslararası literatürde bilimsel değeri olan çalışmalarla katkıda bulunabilecek kişiler yetiştirmektir.