GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Özgün tasarımlar yapabilen, katılımcı, nitelikli ve anlamlı bir üretkenlik sergileyen, disiplinler arası projelerde görev alabilecek, pratik / teorik bilgilerini pekiştirmiş ve sanayiye kolay adapte olabilecek, tasarım alanında yeni teknolojileri kullanabilecek, mesleki ve sosyal açıdan öz güveni tam lisansüstü öğrenciler yetiştirmektir.

Çağdaş bilim ve teknoloji ile araştırma, yaşam boyu öğrenme ve öğretmeyi ilke edinmiş, yaptığı akademik faaliyetlerle ülkesi, üniversitesi ve bölümünü dünyada üst sıralara taşıyan, araştırma, geliştirme ve eğitim-öğretim altyapısını sürekli güncelleyen, bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürecek projeler geliştiren, ürün tasarımında çevre duyarlık ve uyumunu ilke edinmiş, disiplinler arası işbirliğini merkeze alan, etik değerlere saygılı, lisansüstü öğrenciler yetiştiren bir bölüm olmaktır.