GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora programlarına 1983 yılında lisans eğitimi ile birlikte başlanmış, 1986’ya kadar enstitüye bağlı sürdürülmüş ve 1987 yılında Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı haline dönüşmüştür. Programlara, şehir ve bölge planlama lisans derecesine sahip adayların yanı sıra; mimarlık, restorasyon, inşaat mühendisliği, çevre mühendisliği, harita mühendisliği, jeoloji mühendisliği,yapı eğitimi, işletme, ekonomi, kamu yönetimi, sosyoloji, sosyal planlama, peyzaj mimarlığı, coğrafya, coğrafya ve şehir planlama, hukuk  ve halk sağlığı  lisans/yüksek lisans derecesine sahip adaylar da başvurabilmektedir.Doktora programı süresi 8 yarıyıldır.