GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora programlarına 1983 yılında lisans eğitimi ile birlikte başlanmış, 1986’ya kadar enstitüye bağlı sürdürülmüş ve 1987 yılında Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı haline dönüşmüştür. Programlara, Şehir ve Bölge Planlama (Lisans), Şehir Planlama (Yüksek Lisans), Bölge Planlama (Yüksek Lisans), Şehir Tasarımı (Yüksek Lisans), Şehir ve Bölge Planlama (Yüksek Lisans)  lisans/yüksek lisans derecesine sahip adaylar da başvurabilmektedir. Şehir ve Bölge Planlama lisans programı dışındaki bölümlere bilimsel hazırlık programı uygulanır. Doktora programı süresi 8 yarıyıldır.