GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Lisansüstü programların toplam kredisi doktora programı için en az240 kredidir. Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler içinbir eğitim öğretim dönemi 60 krediden az olmamak koşuluyla; bilimsel araştırmateknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ve seminerdersi dâhil en az sekiz ders, yeterlik sınavı, tez hazırlık dersi ve tezçalışması olmak üzere en az 240 krediden oluşur.