GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Halkla İlişkiler ve Tanıtım doktora programının amacı, akademik açıdan öğrencilere halkla ilişkiler ve tanıtım alanında derinlemesine bilgi aktarmaktır. Bu amaçla doktora programı ileri düzeyde akademik analiz ve değerlendirme niteliğine ve becerisine hakim öğrenciler yetiştirmeye yönelik, araştırmaya ve uygulamalara dayanan bir programdır. Özellikle program kapsamında ve doktora eğitimi sonunda öğrenciler tarafından bireysel olarak hazırlanan özgün bilimsel çalışmalar bu amacı destekler niteliktedir.