GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Doktora programı 7 ders, yazılı ve sözlü kapsamlı yeterlilik sınavı, tez projesi ve doktora tezini savunmayı içermektedir. Öğrencilerden programı 8 yarıyılda tamamlaması beklenmektedir. Kapsamlı yeterlilik sınavı öğrencilerin disiplin üzerindeki bilgilerin ölçmeye yöneliktir ve uluslararası ilişkiler teorileri ve bölgesel politikalar üzerinedir.