GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
İşletme doktorası programında, öğrencilerin finans, muhasebe, pazarlama, yönetim ve organizasyon ve üretim alanlarında teorik bilgileri derinleştirilerek, bağımsız olarak araştırma yapma, bilimsel olaylara daha geniş bir bakış açısı ile yorumlayabilme yeteneği kazandırılmaktır. Hem iş dünyasında hem de akademik kurumlarda çalışabilecek nitelikte bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.