GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Doktora programı derslerini gerektiği gibi tamamlayan, genel not ortalaması 4 üzerinden 2,5 olan, Doktora Yeterlilik sınavından geçen, yönetmelikce öngörülen sürede tezini hazırlayıp sunan ve başarı ile geçen öğrencilere Doktora derecesi verilir. Birinci dönemin zorunlu dersleri: İleri Mikroiktisat ve Makro İktisat Teorisindeki Yeni Gelişmeler''''dir. Birinci dönemin seçmeli dersleri: Bilim Felsefesi ve İktisat Metodolojisi, Sosyal Kalkınma, Kalkınma Okumaları, AB Ekonomisi ve Türkiye- AB İlişkileri''''dir. İkinci dönemin zorunlu dersleri: Hesaplanabilir Genel Denge Modellemesi ve Açık Ekonomi Makro Modellemeler''''dir. İkinci dönemin seçmeli dersleri: Teknoloji İktisadı, Yeni Dünya Düzeni ve Küreselleşme, Türkiye İktisat Tarihi,  Kalkınmanın Finansmanı, Endüstriyel İktisat, Karşılaştırmalı İktisat Politikaları ve Ekonomi Politik Teorileri''''dir. Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.