GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Fransız Dili Eğitimi Doktora Programı öğrencilerinin , kültürlerarası iletişim, dil öğretim politikaları, öğretmen yetiştirme modelleri, ve dil öğretme ve öğrenme süreçleri konularında yeterli seviyede bilgi sahibi olarak mezun olmaları hedeflenmektedir. Bu programa dahil olan kişiler kendi alanlarında ve çok disiplinli alanlarda araştırma yapabilmektedirler. Programdan mezun olan bir kişi post-doktora veya uygulamalı dilbilim ve fransız dili eğitimi alanlarında doçentliğe başvurabilmektedir. Bunun yanısıra, mezunlar kamu ve özel sektörde eğitim danışmanı olarak görev imkanına sahip olmaktadır.