GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Eğitim süresi 1 yıl ders dönemi ve 3 yıl tez dönemi olmak üzere 4 yıldır. Öğrenim dili Türkçedir. Programa kayıt olabilmek için Arap Dili Eğitimi veya Arap Dili ve edebiyatı bölümünde yüksek lisans yapmış olmak ve, sözel puan türünden Ales sınavından en az 70 almak gerekmektedir.Bilim Dalının amacı; öğrencileri Arap dilbilimi, Arap edebiyatı ve dil öğretimi konularında araştırma yapmayı ve eleştirel düşünmeyi geliştirmektir.Arap Dili Eğitimi ana Bilim Dalı İnternet Adresi: http://www.arapdili.gazi.edu.tr/