GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalında 5 profesör, 5 doçent, 6 doktor öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora programı bulunmaktadır. Her dönem Yüksek lisans ve  Doktora öğrencisi kabul edilmektedir. Üniversitemiz öğrencileri, farklı üniversitelerden gelen öğrenciler ve araştırma görevlileri lisansüstü eğitim alabilmektedir.