GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Doktora öğrencilerini ilk olarak 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılının Güz döneminde almıştır. Temel hedefleri; konusunda uzman bireyler ve bilgili öğretim üyeleri yetiştirmektir. Bilişim ve Bilişim Sistemleri hakkında;Bilişim; teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişimde kullanılan ve özellikle elektronik aletler aracılığıyla düzenli bir biçimde işlenmeyi öngören bilimdir. Her türlü bilgi ve verinin elektronik bilgi işlem araçlarıyla işlenmesini ve değerlendirme tekniklerini konu alan bilimdir.Bilişim sistemleri, bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan iletişim ve bilgisayarlar dâhil bütün süreçleri kapsayan teknolojilerdir.