GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları

Doktora eğitiminibaşarı ile tamamlayanlar, ilgili üniversitenin ‘’Öğretim Üyesi Atama veYükseltme Kriterleri’’ni sağlamak koşuluyla öğretim üyesi olarak atanmaksuretiyle akademik kariyer yapabilirler veya araştırmacı olarak çalışabilirler.Doktora derecesi sahipleri devlet kurumlarında, araştırma laboratuvarlarında veözel sektörde, özellikle de medikal firmalarda çalışabilirler.