GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları

Uluslararası düzeyde yapılan anlaşmalar, akreditasyongerekleri, BM, AB ve Dünya Bankası gibi kuruluşların zorunlu kıldığı çevreyönetimi planlarının bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasını gerektirmektedir.Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli boyutunun çevre olarak karşımıza çıkması,tüm ekonomik planlara yansıtılması gerekliliği, sanayi ve çevre arasındakiilişkiler doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına yönelik çok sayıda ulusalve uluslararası mevzuatın oluşturulmasına neden olmuştur.

 

Türkiye''''deçevre konuları ile ilgilen çok sayıda kamu kurumu bulunmakta olup (Çevre veŞehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri, DevletMeteoroloji İşleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gıda Tarım veHayvancılık Bakanlığı), her kurum sadece kendi görev tanımı doğrultusundabürokrasideki görevini gerçekleştirmekte büyük resmi görememektedir. Kamukurumlarında karar verme süreçlerinde bilimsel ve bütüncül bakış açısına sahip elemanlara ihtiyaç vardır.