GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Çocukta büyüme gelişim ve dentisyonun gelişimi, birbirleriyle olan etkileşimlerini bilir.
- Çocuklarda ağız, diş ve çene hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmalarını, sebep olduğu bulguları, yapı ve fonksiyon bozukluklarını ve organizmayı nasıl etkilediğini tanımlar.
- Tıpta uzmanlık kurulunun belirlediği “Çocuk Diş Hekimliği” kapsamındaki belirti, bulgu, hastalık ve durumları, mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, uygular, değerlendirir.
- Kişisel öğrenme gereksinimleri doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.
- Çocuk Diş Hekimliğinde bilimsel araştırma ilkeleri ve yayın etiği ilkelerini bilir.
- Çocuk Diş Hekimliği klinik uygulamaları kapsamında lisansüstü mesleki uygulamaları bilir ve yapar.
- Çocuk hastalarda tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.
- Çocuk hastanın kısıtlılıklarının farkındadır, gerektiği durumlarda disiplinler arası konsültasyon için uygun merkezlere yönlendirir.
- Çocuk hastada ağız, diş, çene hastalıklarının toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasında katkıda bulunur.
- Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik sosyal ilkelere uygun davranır.
- Meslektaşlarına ve topluma örnek olacak rol model davranışlarda bulunur.
- Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesini gerçekleştirir.
- Hasta, hasta yakınları, sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler, medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar
- Mesleğindeki yenilikleri izler, sorgular, değerlendirir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Çocukta büyüme gelişim ve dentisyonun gelişimi, birbirleriyle olan etkileşimlerini bilir.
- Çocuklarda ağız, diş ve çene hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmalarını, sebep olduğu bulguları, yapı ve fonksiyon bozukluklarını ve organizmayı nasıl etkilediğini tanımlar.
- Tıpta uzmanlık kurulunun belirlediği “Çocuk Diş Hekimliği” kapsamındaki belirti, bulgu, hastalık ve durumları, mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, uygular, değerlendirir.
- Çocuk Diş Hekimliği klinik uygulamaları kapsamında lisansüstü mesleki uygulamaları bilir ve yapar.
- Çocuk hastalarda tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.
- Çocuk hastanın kısıtlılıklarının farkındadır, gerektiği durumlarda disiplinler arası konsültasyon için uygun merkezlere yönlendirir.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Çocukta büyüme gelişim ve dentisyonun gelişimi, birbirleriyle olan etkileşimlerini bilir.
- Çocuklarda ağız, diş ve çene hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmalarını, sebep olduğu bulguları, yapı ve fonksiyon bozukluklarını ve organizmayı nasıl etkilediğini tanımlar.
- Tıpta uzmanlık kurulunun belirlediği “Çocuk Diş Hekimliği” kapsamındaki belirti, bulgu, hastalık ve durumları, mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, uygular, değerlendirir.
- Kişisel öğrenme gereksinimleri doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.
- Çocuk Diş Hekimliğinde bilimsel araştırma ilkeleri ve yayın etiği ilkelerini bilir.
- Çocuk Diş Hekimliği klinik uygulamaları kapsamında lisansüstü mesleki uygulamaları bilir ve yapar.
- Çocuk hastalarda tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.
- Çocuk hastanın kısıtlılıklarının farkındadır, gerektiği durumlarda disiplinler arası konsültasyon için uygun merkezlere yönlendirir.
- Çocuk hastada ağız, diş, çene hastalıklarının toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasında katkıda bulunur.
- Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik sosyal ilkelere uygun davranır.
- Meslektaşlarına ve topluma örnek olacak rol model davranışlarda bulunur.
- Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesini gerçekleştirir.
- Hasta, hasta yakınları, sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler, medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar
- Mesleğindeki yenilikleri izler, sorgular, değerlendirir.
Öğrenme Yetkinliği
- Çocukta büyüme gelişim ve dentisyonun gelişimi, birbirleriyle olan etkileşimlerini bilir.
- Çocuklarda ağız, diş ve çene hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmalarını, sebep olduğu bulguları, yapı ve fonksiyon bozukluklarını ve organizmayı nasıl etkilediğini tanımlar.
- Tıpta uzmanlık kurulunun belirlediği “Çocuk Diş Hekimliği” kapsamındaki belirti, bulgu, hastalık ve durumları, mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, uygular, değerlendirir.
- Kişisel öğrenme gereksinimleri doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.
- Çocuk Diş Hekimliğinde bilimsel araştırma ilkeleri ve yayın etiği ilkelerini bilir.
- Çocuk Diş Hekimliği klinik uygulamaları kapsamında lisansüstü mesleki uygulamaları bilir ve yapar.
- Çocuk hastalarda tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.
- Çocuk hastanın kısıtlılıklarının farkındadır, gerektiği durumlarda disiplinler arası konsültasyon için uygun merkezlere yönlendirir.
- Çocuk hastada ağız, diş, çene hastalıklarının toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasında katkıda bulunur.
- Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik sosyal ilkelere uygun davranır.
- Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesini gerçekleştirir.
- Mesleğindeki yenilikleri izler, sorgular, değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Kişisel öğrenme gereksinimleri doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.
- Çocuk hastanın kısıtlılıklarının farkındadır, gerektiği durumlarda disiplinler arası konsültasyon için uygun merkezlere yönlendirir.
- Çocuk hastada ağız, diş, çene hastalıklarının toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasında katkıda bulunur.
- Meslektaşlarına ve topluma örnek olacak rol model davranışlarda bulunur.
- Hasta, hasta yakınları, sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler, medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar
Alana Özgü Yetkinlik
- Çocukta büyüme gelişim ve dentisyonun gelişimi, birbirleriyle olan etkileşimlerini bilir.
- Çocuklarda ağız, diş ve çene hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmalarını, sebep olduğu bulguları, yapı ve fonksiyon bozukluklarını ve organizmayı nasıl etkilediğini tanımlar.
- Tıpta uzmanlık kurulunun belirlediği “Çocuk Diş Hekimliği” kapsamındaki belirti, bulgu, hastalık ve durumları, mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, uygular, değerlendirir.
- Çocuk Diş Hekimliği klinik uygulamaları kapsamında lisansüstü mesleki uygulamaları bilir ve yapar.
- Çocuk hastalarda tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.
- Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik sosyal ilkelere uygun davranır.