GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Bilim ve teknolojilerdeki gelişmeler dahil olmak üzere, bilgi kaynaklarını kullanabilme ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Matelaurji ve Malzeme Mühendisliği konularını anlama ve yorumlama

Bağımsız Çalışabilmenin yanı sıra takım halinde çalışabilme becerisi

Analizde ,istatiksel yöntemler ve ilgilidiğer yöntemlerden faydalanabilme

Sentez yapabilme


- Gerçekçi kısıtları ve koşulları göz önünde bulundurarak istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi.
- Kendi disiplininde ve çok disiplinli takımlarda çalışma becerisi.
- Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.
- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
- Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
- Girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalık ve çağın sorunları hakkında bilgili olmak.
- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları ve bilgisayar yazılımları bilgi ve iletişim teknolojilerini seçme ve kullanma becerisi.
- Proje tabanlı çalışma kültürünü benimsemiş iş yeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip mezunlar yetiştirmek.
Öğrenme Yetkinliği
- Gerçekçi kısıtları ve koşulları göz önünde bulundurarak istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
- Türkçe ve İngilizce olarak sözlü ve yazılı ve teknik resim ile etkin iletişim kurma becerisi.
Alana Özgü Yetkinlik
- Matelaurji ve Malzeme Mühendisliği konularını anlama ve yorumlama

Bağımsız Çalışabilmenin yanı sıra takım halinde çalışabilme becerisi

Analizde ,istatiksel yöntemler ve ilgilidiğer yöntemlerden faydalanabilme

Sentez yapabilme


- Türkçe ve İngilizce olarak sözlü ve yazılı ve teknik resim ile etkin iletişim kurma becerisi.
- Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
- Bilim ve teknolojilerdeki gelişmeler dahil olmak üzere, bilgi kaynaklarını kullanabilme ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci.