GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- 1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak istatistik alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
- 6. Özgün bilimsel bir araştırma probleminin tanımlanmasından, raporlanmasına kadar ki tüm süreci gerçekleştirerek, sözlü, yazılı ve görsel olarak aktarır.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- 1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak istatistik alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
- 2. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
- 3. Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yaparak, uzmanlık gerektiren bilgileri kullanıp özgün sonuçlara ulaşır.
- 4. Ulusal ve uluslar arası bilimsel çalışmalarda aktif biçimde yer alır.
- 5. Disiplin içi ve disiplinler arası takım ve bireysel çalışma becerisi ile liderlik ve bağımsız karar verebilme yetisine sahiptir.
- 6. Özgün bilimsel bir araştırma probleminin tanımlanmasından, raporlanmasına kadar ki tüm süreci gerçekleştirerek, sözlü, yazılı ve görsel olarak aktarır.
- 7. Bir yabancı dili istatistik alanında kullanarak, literatürü takip eder, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
- 8. Bilimsel etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır.
- 10. İstatistik alanındaki bilimsel, sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olmasına katkıda bulunur.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- 2. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
- 3. Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yaparak, uzmanlık gerektiren bilgileri kullanıp özgün sonuçlara ulaşır.
- 4. Ulusal ve uluslar arası bilimsel çalışmalarda aktif biçimde yer alır.
- 5. Disiplin içi ve disiplinler arası takım ve bireysel çalışma becerisi ile liderlik ve bağımsız karar verebilme yetisine sahiptir.
- 6. Özgün bilimsel bir araştırma probleminin tanımlanmasından, raporlanmasına kadar ki tüm süreci gerçekleştirerek, sözlü, yazılı ve görsel olarak aktarır.
- 7. Bir yabancı dili istatistik alanında kullanarak, literatürü takip eder, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
- 9. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını ve bilişim teknolojilerini, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır.
- 10. İstatistik alanındaki bilimsel, sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olmasına katkıda bulunur.
Öğrenme Yetkinliği
- 1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak istatistik alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
- 2. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
- 3. Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yaparak, uzmanlık gerektiren bilgileri kullanıp özgün sonuçlara ulaşır.
- 4. Ulusal ve uluslar arası bilimsel çalışmalarda aktif biçimde yer alır.
- 5. Disiplin içi ve disiplinler arası takım ve bireysel çalışma becerisi ile liderlik ve bağımsız karar verebilme yetisine sahiptir.
- 6. Özgün bilimsel bir araştırma probleminin tanımlanmasından, raporlanmasına kadar ki tüm süreci gerçekleştirerek, sözlü, yazılı ve görsel olarak aktarır.
- 8. Bilimsel etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır.
- 10. İstatistik alanındaki bilimsel, sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olmasına katkıda bulunur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- 5. Disiplin içi ve disiplinler arası takım ve bireysel çalışma becerisi ile liderlik ve bağımsız karar verebilme yetisine sahiptir.
- 6. Özgün bilimsel bir araştırma probleminin tanımlanmasından, raporlanmasına kadar ki tüm süreci gerçekleştirerek, sözlü, yazılı ve görsel olarak aktarır.
- 7. Bir yabancı dili istatistik alanında kullanarak, literatürü takip eder, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
- 8. Bilimsel etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır.
- 9. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını ve bilişim teknolojilerini, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
- 1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak istatistik alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
- 2. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
- 3. Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yaparak, uzmanlık gerektiren bilgileri kullanıp özgün sonuçlara ulaşır.
- 6. Özgün bilimsel bir araştırma probleminin tanımlanmasından, raporlanmasına kadar ki tüm süreci gerçekleştirerek, sözlü, yazılı ve görsel olarak aktarır.
- 8. Bilimsel etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır.
- 9. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını ve bilişim teknolojilerini, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır.
- 10. İstatistik alanındaki bilimsel, sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olmasına katkıda bulunur.