GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
Doktora programı toplam 7 ders ve Doktora Yeterlilik, Tez önerisi ve tez çalışmasında oluşmaktadır. Her ders 3 kredidir.