GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
Öğrenciler bu programda alan, alan eğitimi, eğitim dersleri alır. Derslerini tamamlayan öğrenciler yeterlilik sınavına girer. Bu sınavı geçen öğrenciler tez aşamasına geçer.Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için doktorada en az 75, harf başarı notunun CB olması gerekir. Mezuniyet için genel not ortalamasının doktorada en az 2.50/4.00 olması gerekir.