GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Önceki Öğrenmenin Tanınması
Bir öğrencinin son üç yılda aldıkları lisansüstü dersler ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte oldukları program için geçerli sayılabilir. Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan lisansüstü dersler kendi kodu, adı ve kredisi ile birlikte öğrencinin not döküm belgesine işlenir. (Ayrıntılı bkz.http://egtbil.gazi.edu.tr/posts/view/title/30.05.2012-tarihli-yonetmelik-16336)