GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Kazanılan Derece
Program adayları dört yıl süren eğitimlerini başarı ile tamamladıklarında Özel Eğitim alanında doktora derecesini almaktadırlar.