GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
30609-DOKTORA TEZİNE HAZIRLIK
3
3
3
3
4
5
4
5
4
5
4
5
5
4
40609-YETERLİK SINAVI
4
4
3
3
5
4
3
4
4
3
3
5
3
3
50609-DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
4
4
3
5
3
4
4
5
4
5
5
5
5
3
DÇO-3003-KLİNİK ÇALIŞMA
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
4
3
5
DÇO-3010-BÜYÜME VE GELİŞİMİN TEMEL PRENSİPLERİ
4
5
2
3
3
1
3
4
3
3
3
5
2
2
DÇO-3020-NORMAL VE ANORMAL OKLUZYON GELİŞİMİ
5
5
4
0
5
3
1
4
3
2
3
5
3
0
DÇO-3030-HÜCRE BİYOLOJİSİ İLE DİŞ HAREKETLERİ , DENTOFASİAL ORTOPEDİ İLİŞKİSİ
3
1
4
1
2
4
1
1
3
3
3
3
2
2
DÇO-3040-RADYOLOJİ VE SEFALOMETRİ
5
5
3
0
0
0
1
4
1
1
1
3
0
2
DÇO-3050-TANI YÖNTEMLERİ VE TEDAVİ PLANLAMASI
5
4
5
4
4
4
5
5
4
4
4
4
3
4
DÇO-3060-FONKSİYONEL APAREYLER
1
2
3
1
2
5
1
3
4
3
1
3
0
1
DÇO-3070-EKSTRA ORAL APAREYLER
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
DÇO-3080-SABİT ORTODONTİK TEDAVİ TEKNİKLERİ-1 (STANDART EDGEWİSE)
3
2
5
1
4
4
3
5
4
5
4
4
5
3
DÇO-3090-YUMUŞAK DOKU ESASLI FASİYAL ANALİZLER
5
5
5
2
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
DÇO-3100-ORTODONTİDE FOTOĞRAFÇILIK
0
0
5
5
0
0
5
5
0
4
0
0
0
5
DÇO-4002-DOKTORA SEMİNERİ
3
2
3
3
3
2
3
4
5
5
5
5
4
3
DÇO-4003-KLİNİK ÇALIŞMA
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
4
3
5
DÇO-4010-KRANİOFASİYAL BÜYÜME VE GELİŞİM
5
5
5
3
5
5
4
5
4
4
4
4
4
3
DÇO-4020-KRANİOFASİYAL MALOKLUZYON, MALFORMASYON VE MALFONKSİYONLARIN ETYOLOJİSİ
5
5
4
5
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
DÇO-4030-PREVENTİF VE İNTERSEEPTİF ORTODONTİK UYGULUMALAR
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
DÇO-4040-BİYOMEKANİK
4
4
5
1
3
5
3
4
5
5
3
4
2
3
DÇO-4050-ORTODONTİK TEDAVİLERİN LATROJENİK ETKİLERİ
0
3
3
3
1
2
2
3
4
3
2
3
2
3
DÇO-4060-AĞIZ DIŞI VE FONKSİYONEL APAREY KOMBİNASYONU
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
DÇO-4070-ORTODONTİK ANKRAJ AMAÇLI İMPLANT KULLANIMI
1
1
4
1
1
3
3
4
4
5
3
5
3
4
DÇO-4071-ORTODONTİK ANKRAJ AMAÇLI İMPLANT KULLANIMI UYG.
3
1
4
0
3
3
3
4
3
5
4
5
4
3
DÇO-4090-MOLAR DİSTALİSAZYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI DEĞ.
1
0
1
0
1
5
0
3
2
4
3
4
0
1
DÇO-4100-AÇIK KAPANIŞ MALOKLUZYONUNUN TEŞHİS VE TEDAVİSİ
5
5
5
5
5
5
4
5
4
4
2
5
2
3
DÇO-4110-ÜÇ BOYUTLU MODELLEME ve ORTODONTİK UYGULAMALAR
5
5
5
2
5
5
5
5
5
5
5
1
1
3
DÇO-4120-DERİN KAPANIŞ MALOKLUZYONUNUN TEŞHİS VE TEDAVİSİ
3
3
3
4
4
3
4
4
3
3
3
3
0
3
DÇO-4130-ORTODONTİDE SUNUM TEKNİKLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
4
5
0
DÇO-5003-KLİNİK ÇALIŞMA
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
4
3
5
DÇO-5010-BÜYÜME GELİŞİM VE TEDAVİ ANALİZLERİ
5
5
5
3
3
4
5
5
4
4
4
4
4
4
DÇO-5020-STOMATOGNATİKSİSTEM VE KRANYOMANDİBULAR DİSFONKSİYONLAR
5
5
5
3
4
4
4
5
5
4
3
4
3
4
DÇO-5030-ORTOGNATİK CERRAHİ I
4
2
5
0
0
4
5
4
1
1
0
2
0
4
DÇO-5031-ORTOGNATİK CERRAHİ I PRATİK
4
1
5
3
0
4
5
2
3
2
0
0
0
4
DÇO-5040-RETANSİYON
1
1
2
1
3
2
1
1
5
5
2
5
3
2
DÇO-5050-ORTODONTİNİN PERİODONTOLOJİ VE PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ İLE İLİŞKİSİ
0
0
4
0
0
3
3
3
1
0
0
3
0
4
DÇO-5060-ORTODONTİK LİTARATÜR
3
3
3
3
0
2
2
3
4
5
5
5
5
2
DÇO-5070-PARSİYAL SABİT APAREYLER
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
DÇO-5071-PARSİYEL SABİT APEREYLER UYGULAMASI
4
1
4
1
2
5
2
4
3
4
3
0
0
3
DÇO-5080-STRAİGHT WİRE SABİT ORTODONTİK TEDAVİ TEKNİĞİ
5
3
5
4
3
4
3
2
4
4
4
3
2
3
DÇO-5081-STRAİGHT WİRE SABİT ORTODONTİK TEDAVİ TEKNİĞİ UYGULAMA
2
2
4
3
2
5
3
3
4
5
3
3
3
2
DÇO-5090-ÇİĞNEME SİSTEMİNİN BİYOMEKANİĞİ
3
4
0
0
0
0
0
3
1
3
4
4
5
3
DÇO-5100-FASİYAL ASİMETRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
4
4
2
1
2
4
5
4
3
3
1
3
0
2
DÇO-6003-KLİNİK ÇALIŞMA
5
4
5
5
5
5
4
5
5
4
5
4
3
5
DÇO-6010-BAŞ ANATOMİSİ VE BAŞ BÖLGESİNİ İÇEREN SENDROMLAR
5
5
1
1
0
0
4
3
3
3
3
3
2
3
DÇO-6020-EPİDEMİYOLOJİ VE METODOLOJİ
2
2
1
1
0
0
0
3
1
0
5
3
4
2
DÇO-6030-ERİŞKİN ORTODONTİSİ
3
3
4
4
5
4
3
4
4
3
1
1
1
3
DÇO-6040-DAMAK, DUDAK YARIKLARI
3
3
4
5
3
4
5
2
4
4
3
3
2
4
DÇO-6050-ORTOGNATİK CERRAHİ II
5
2
5
4
0
4
5
3
4
3
1
3
0
4
DÇO-6060-RELAPS VE REBOUND
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
DÇO-6070-SABİT ORTODONTİK SEGMENTAL ARK TEDAVİ TEKNİĞİ
5
5
5
2
5
5
5
5
5
4
5
3
3
4
DÇO-6071-SABİT ORTODONTİK SEGMENTAL ARKTEDAVİ TEKNİĞİ UYGULAMASI
5
5
5
4
5
5
3
5
5
4
4
4
3
4
DÇO-6080-SABİT ORTODONTİK BİYOPROGRESİV TEDAVİ TEKNİĞİ
4
4
5
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
DÇO-6081-SABİT ORTODONTİK BİYOPROGRESİVTEDAVİ TEKNİĞİ UYGULAMASI
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
3
3
DÇO-6090-OPTİMUM FONKSİYONEL OKLUZYON KRİTERLERİ
4
4
4
0
3
1
2
5
4
5
3
3
4
3
DÇO-6100-OBSTRÜKTİF UYKU APNESİNDE ORTODONTİNİN YERİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
İlişkili ders sayısı / 56 5252544745505255545452534554
İlişki ağırlığı 207191219156170204190223209216191206156182
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir