GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4120001-İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4120004-Türk Eğitim Sistemi ve Yükseköğretim
4
5
5
5
5
5
4
4
4
5
4
5
4120005-Eleştirel Pedagoji
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4120006-Eğitim Yönetiminde Alan Araştırmaları I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4120007-Eğitim Yönetiminde Alan Araştırmaları II
5
4
4
5
5
5
4
4
4
5
5
5
4120105 -Eğitimde Politika Analizi
5
5
5
5
4
4
4
3
4
4
4
4
4120108 -Yönetsel Davranış
5
5
5
4
3
3
4
3
3
4
5
4
4120233 -Yönetimde Problem Çözme Teknikleri
5
4
4
5
5
4
4
4
5
5
5
4
4120337 -Bilgi Yönetimi
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
İlişkili ders sayısı / 9 999999999999
İlişki ağırlığı 393637383635343134373736
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir