GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BESİN ÖĞESİ VE HORMON ETKİLEŞİMİ/BDB-5010
Dersin Adı: BESİN ÖĞESİ VE HORMON ETKİLEŞİMİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Makbule GEZMEN KARADAĞ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/mgezmen
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mgezmen@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Beslenme ile ilgili hastalıklarda hormon metabolizmalarında oluşan değişiklikleri öğrenebilme
Açlık durumunda hormon değişimlerini öğrenebilme
Tokluk durumunda hormon değişimini öğrenebilme
Özel durumlarda hormon düzeyi ve beslenme ilişkisini kavrayabilme
Sporcularda hormon düzeyi ve beslenme ilişkisini kavrayabilme
Besin alımını etkileyen hormonal faktörleri öğrenebilme -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Besin grupları, besin öğeleri
2. Hafta  Hormonlar ve sınıflandırılması
3. Hafta  Dönem ödevlerinin belirlenmesi
4. Hafta  Beslenme durumuna etki eden hormonlar
5. Hafta  Açlık durumunda hormonlar
6. Hafta  Tokluk durumunda hormonlar
7. Hafta  Ara sınav
8. Hafta  Hastalıklarda değişen hormon metabolizmasına genel bakış
9. Hafta  Diyabette değişen hormon metabolizması ve besin öğesine etkisi
10. Hafta  Kanserde değişen hormon metabolizması ve besin öğesine etkisi
11. Hafta  Özel durumlarda hormon düzeyi ve beslenme ilişkisi
12. Hafta  Sporcularda hormon düzeyi ve beslenme ilişkisi
13. Hafta  Besin alımını etkileyen hormonal faktörlere genel bakış
14. Hafta  Dönem ödevlerinin sunumu
15. Hafta  Genel tartışma
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Roe D. A. Drug and Nutrient Interactions. A problem oriented Reference Guide. 4th Edition. American Dietetic Association. Chicago 1989. 2. Handboo
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
6
84
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
7
5
35
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
205
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yaptığı özgün araştırmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunar.X
2
Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlayıp sonuçlandırır ve raporlar.X
3
Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
4
Mesleki ve etik sorumluluk gerekleri ve mevzuat hakkında bilgiye sahiptir.X
5
Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.X
6
Yaşam boyu öğrenme prensibi çerçevesinde mesleki bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri takip eder.X
7
Alanına yönelik yapılan çalışmalarda uygun istatistiksel yöntemler ile analiz-sentez yapar.X
8
Alanına yönelik güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.X
9
Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi süreçleri kullanır.X
10
Mesleki uygulamaları takip ederek kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.X
11
Lisans ve yüksek lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.X
12
Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.X