GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
RADYOFARMASÖTİK II/FTE-5030
Dersin Adı: RADYOFARMASÖTİK II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Sevgi Takka, Prof.Dr. Füsun Acartürk, Doç.Dr. Fatmanur Tuğcu Demiröz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/takka, http://websitem.gazi.edu.tr/site/acarturk, http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/fatmanur
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  sevgi takka@yahoo.com, acarturk@gazi.edu.tr, nurtugcu@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Radyofarmasötikler ile ilgili temel kavramlar ve bilgilerin tartışılarak öğrenilmesi.
Radyoaktif maddelerin formülasyonlarının öğrenilmesi.
Radyofarmasötiklerde kullanılan yardımcı maddelerin öneminin öğrenilmesi.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Radyoaktif parçacıklar
2. Hafta  Teşhisde radyoktif maddeler
3. Hafta  Tedavide radyoktif maddeler
4. Hafta  Doz hesapları
5. Hafta  İzotop değişim reaksiyonu ile radyoaktif işaretleme
6. Hafta  131I protein ve hormonları işaretleme, 99mTc ile işaretleme
7. Hafta  60Co ile işaretlenmiş vitamin B12, 75Se ile işaretlenmiş selenomethionine
8. Hafta  İyotlaşma metotları: Triiyot metod, iyot monoklor metodu, Kloramine-T methodu
9. Hafta  Elektrolit ve enzimatik metodlarla işaretleme
10. Hafta  Radyoaktif maddeler kullanarak plasma ve kan hacimlerinin hesaplanması
11. Hafta  Plasma demir klirensinin hesaplanması ve dönüşüm hızının bulunması
12. Hafta  RIA and IRMA
13. Hafta  Radyoaktif maddelerin formulasyonu, formulasyonda kullanılan yardımcı maddeler
14. Hafta  Radyoaktif maddelerin kalite kontrolu ve saklanması
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Encyclopedia of Pharmaceutical Technology, (Ed: Swarbrick, J., Boylan, J.C.), Vol.3., Marcel and Dekker, New York and Basel, 1992. - Remington: Th
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Uygulama
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
3
36
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
2
24
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
9
2
18
 Sunu hazırlama
7
3
21
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
5
3
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
6
3
18
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
175
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Farmasötik Teknoloji alanında bilgiler öğrenebilme, sonuçlarını tartışabilme, teknolojideki yenilikleri yakından izleyebilme ve mesleki alanda üstün bilgi edinebilme yeteneği kazanır.X
2
Orijinal ve jenerik ilaç formülasyonlarının geliştirilmesi, analitik ve işlem validasyonları, in vitro kalite denetimler, in vivo etkinlik değerlendirmeleri, biyoyararlanım / biyoeşdeğerlik çalışmaları tasarımı ve değerlendirme ve yorumlanmasını öğrenir.X
3
Özgün araştırma konularını bağımsız olarak seçer, planlar ve uygular ve öğrendiği bilgilerin sentezini ve eleştirisini yapar.X
4
Proje yazma, yönetebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme yeterliliğine sahip olur.X
5
Ülkemiz ve dünya açısından öncelikli alanlardan olan nanoteknolojideki gelişmeleri yakından izleyerek bu alanlarda ileri teknolojik yöntemleri kullanabilme, araştırma yapabilme ve bunları toplum yararına çevirebilme becerisine sahip olur.X
6
Farmasötik Teknoloji alanında deneysel araştırmalar yapar, sonuçlarını ulusal ve uluslararası toplantılarda sunar, tartışır, ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayınlar.X
7
Eczacılık alanında karşılaşılan bilimsel sorunların ve sağlık problemlerinin çözümüne katkıda bulunur, alanında öğrendiği bilgileri üstün bilgi seviyesine sahip olan bir sağlık danışmanı olarak toplumla paylaşır, gerekli durumlarda resmi kurum ve kuruluşları bilgilendirir ve yönlendirir.X
8
Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda, ilaç ruhsat başvurularını değerlendirebilecek seviyede bilgi ve beceriye sahip olur.X
9
Aşı formülasyonları, kombinasyon ürünleri, tıbbi cihazlar, ve veteriner alanda kullanılan ilaç şekilleri hakkında bilgi edinir, bu alanlarda kullanılmak üzere farklı amaçlar için formülasyonlar geliştirir.X
10
Üniversite - ilaç sanayi işbirliğini geliştirerek ülke yararına yeni ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlar. Yeni yaklaşımlar geliştirir ve çözüm önerileri getirir.X