GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİYOKİMYADA İLERİ KONULAR/EBY-6010
Dersin Adı: BİYOKİMYADA İLERİ KONULAR
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Son yıllarda biyokimya alanındaki gelişmeleri öğrenmek
Hastalıklarla ilişkili yeni biyokimyasal belirteçlerin öğrenmek

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Apoptozis
2. Hafta  Kalsiyum bağlayıcı proteinler
3. Hafta  Vasküler oksidan stres, nitrik oksit ve patofizyolojik etkileri
4. Hafta  Genomik, proteomik, metabolomik ve uygulama alanları
5. Hafta  Diabetes mellitus ve tedavisinde yeni kavramlar
6. Hafta  LDL oksidasyonu ve ateroskleroz
7. Hafta  Glikopeptidler ve glikoproteinlerin kullanımları
8. Hafta  Sinyal iletimi ve regülasyonlarının biyokimyası
9. Hafta  Kardiyak biyobelirteçlerinde yeni gelişmeler
10. Hafta  Paraoksonaz ve klinik önemi
11. Hafta  Koenzim Q ve diğer yeni koenzimler
12. Hafta  Oksidatif DNA hasarı ve onarım mekanizmaları
13. Hafta  Kanser biyobelirteçlerinde yeni gelişmeler
14. Hafta  Kanser tedavisinde biyokimyasal yolakların önemi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
80
 Ödev
2
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
3
5
15
 Sunum
3
2
6
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Moleküler düzeyde biyolojik sistemleri, biyokimyasal reaksiyonları ve mekanizmalarını açıklar, bunları birbiriyle ilişkilendirir, yapı-fonksiyon ilişkisini kavrarX
2
Biyokimya alanında bilimsel araştırma metotlarına uygun olarak bir araştırma projesi geliştir, deney sonuçlarını bilgisayar destekli programlarla istatistiksel olarak raporlandırır ve yorumlar.X
3
Canlı hücrelerin metabolik aktivitelerini denetleyen ve düzenleyen faktörlerin biyokimyasal temellerini izah ederX
4
Hastalık hallerinde organizmada ne tür biyokimyasal değişiklikler meydana geldiği veya hastalığın hangi moleküler bozukluk sonucu oluştuğunu açıklarX
5
İnsan hastalıklarının tanı ve izlenmesi için klinik biyokimya uygulamalarının önemini kavrar ve sonuçları yorumlarX
6
Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde çalışmalarını yürütür, buna uygun akademik davranış gösterir.X
7
Disiplin içi ve disiplinler arası meslekler ile uyumlu bir şekilde çalışma ilkelerini uygularX
8
Bilimsel literatürü yorumlar, verileri değerlendirir ve araştırmalarınaaktarırX
9
Doktora sonrası proje hazırlar ve yeni projeler geliştirirX
10
Özgün bilimsel araştırma geliştirir, ileri deneysel teknikleri ve protokolleri laboratuvar ortamında güvenli bir şekilde araştırmalarına uyarlarX
11
Biyokimya alanındaki bilgisini özgün düşünce ve araştırma düzeyinde geliştirir ve toplum sağlığının korunmasında kullanırX
12
Yazılı sözlü ve görsel sunumlar aracılığı ile çalışmalarını raporlandırır ulusal ve uluslararası yayın hazırlarX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr.Aymelek Gönenç , Torun , Prof.Dr.Sevgi Akaydın , Prof.Dr.Yeşim Özkan , Doç.Dr.Aysun Hacışevki)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.gazi.edu.tr/site/mtorun , www.gazi.edu.tr/site/sevgiy , www.gazi.edu.tr/site/yeşim , www.gazi.edu.tr/site/aymelek , www.gazi.edu.tr/site/abozkir)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (aymelek@gazi.edu.tr mtorun@gazi.edu.tr sevgiy@gazi.edu.tr @gazi.edu.tr abozkir@gazi.edu.tr)