GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PROTEİNLERİN YAPI, METABOİZMA VE BİYOSENTEZLERİ/EBY-5020
Dersin Adı: PROTEİNLERİN YAPI, METABOİZMA VE BİYOSENTEZLERİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
1. Amino asitlerin yapı ve kimyasal özelliklerinin öğrenilmesi.
2. Proteinlerin saflaştırılması ve primer yapı belirlenmesinin öğrenilmesi.
3. Proteinlerin birincil, ikincil, üçüncül ve dördüncül protein yapılarının ve yapı-fonksiyon ilişkilerinin anlaşılması.
4. Proteinlerin sentez ve metabolizmasının öğrenilmesi.
5. Proteinlerin klinik açıdan önemlerinin anlaşılması.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Protein yapısında yer alan amino asitler
2. Hafta  Proteinlerin sınıflandırılması
3. Hafta  Proteinlerin birincil yapısı
4. Hafta  Proteinlerin ikincil yapısı
5. Hafta  Proteinlerin üçüncül yapısı
6. Hafta  Proteinlerin dördüncül yapısı
7. Hafta  Genetik şifre ve protein sentezi için gerekli bileşenler (RNA tipleri ve ribozomlar)
8. Hafta  Protein sentezi (Translasyon)
9. Hafta  Proteinlerin sentez sonrası modifikasyonları
10. Hafta  Proteinlerin katlanması
11. Hafta  Proteinlerin yıkımı
12. Hafta  Proteinlerin saflaştırılması
13. Hafta  Proteinlerin primer yapısının belirlenmesi
14. Hafta  Hücre protein trafiği
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
80
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
1
2
2
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
3
6
 Sunu hazırlama
2
5
10
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
15
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
30
30
 Diğer
1
2
2
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Moleküler düzeyde biyolojik sistemleri, biyokimyasal reaksiyonları ve mekanizmalarını açıklar, bunları birbiriyle ilişkilendirir, yapı-fonksiyon ilişkisini kavrarX
2
Biyokimya alanında bilimsel araştırma metotlarına uygun olarak bir araştırma projesi geliştir, deney sonuçlarını bilgisayar destekli programlarla istatistiksel olarak raporlandırır ve yorumlar.
3
Canlı hücrelerin metabolik aktivitelerini denetleyen ve düzenleyen faktörlerin biyokimyasal temellerini izah ederX
4
Hastalık hallerinde organizmada ne tür biyokimyasal değişiklikler meydana geldiği veya hastalığın hangi moleküler bozukluk sonucu oluştuğunu açıklarX
5
İnsan hastalıklarının tanı ve izlenmesi için klinik biyokimya uygulamalarının önemini kavrar ve sonuçları yorumlar
6
Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde çalışmalarını yürütür, buna uygun akademik davranış gösterir.
7
Disiplin içi ve disiplinler arası meslekler ile uyumlu bir şekilde çalışma ilkelerini uygular
8
Bilimsel literatürü yorumlar, verileri değerlendirir ve araştırmalarınaaktarır
9
Doktora sonrası proje hazırlar ve yeni projeler geliştirirX
10
Özgün bilimsel araştırma geliştirir, ileri deneysel teknikleri ve protokolleri laboratuvar ortamında güvenli bir şekilde araştırmalarına uyarlar
11
Biyokimya alanındaki bilgisini özgün düşünce ve araştırma düzeyinde geliştirir ve toplum sağlığının korunmasında kullanırX
12
Yazılı sözlü ve görsel sunumlar aracılığı ile çalışmalarını raporlandırır ulusal ve uluslararası yayın hazırlar
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr.Sevgi AKAYDIN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/sevgiy)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (sevgiy@gazi.edu.tr)