GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İLERİ TEKNOLOJİK MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖLÇÜM METODLARI II/5971302
Dersin Adı: İLERİ TEKNOLOJİK MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖLÇÜM METODLARI II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr.Yıldırım AYDOĞDU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/y.aydogdu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  y.aydogdu@gazi.edu.tr;y.aydogdu@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Çalışmalarında gerekli olabilecek teknik/modern araçları kullanma
Disiplinler arası çalışma yapabilme
Doğru ve gerekli bilgiyi hızlı ayırt edebilme
Sonuçları analiz etme becerisi kazanabilme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir. Deneyler Laboratuvarda yapılmaktadır
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İleri teknolojik malzemelerin tanıtılması
2. Hafta  Şekil hafızalı alaşımlar, Manyetik şekil hafızalı alaşımlar, Heusler alaşımları, Kompozitler, cam ve seramik malzemeler
3. Hafta  Alaşımların mikroyapısal karakterizasyonu
4. Hafta  Alaşımlarının mekaniksel ve termomekaniksel ölçüm metotları
5. Hafta  Alaşımların elektriksel ölçüm metotları
6. Hafta  Alaşımların manyetik ölçüm metotları
7. Hafta  Alaşımların termal özelliklerini belirleme metotları
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Kompozit, cam ve seramiklerin mikroyapısal karakterizasyonu
10. Hafta  Kompozit , cam ve seramik malzemelerin mekaniksel ve termomekaniksel ölçüm metotları
11. Hafta  Kompozit, cam ve seramik malzemelerin elektriksel ve manyetik ölçüm metotları
12. Hafta  Kompozit. cam ve seramik malzemelerin termal özelliklerini belirleme metotları
13. Hafta  Süper iletken malzemelerin fiziksel karakterizasyonu
14. Hafta  Biyomedikal malzemeler
15. Hafta  Biyomedikal malzemelerin fiziksel karakterizasyonu
16. Hafta  Yılsonu Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  David Flanagan, Advanced Functional Materials. Online ISSN 1616 -3028, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim Li Lu, Functional Materials Lettrers, , Print ISSN: 793-6047,Online ISSN: 1793-7213
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Gösterme, Deney
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
16
3
48
 Materyal tasarlama, uygulama
16
3
48
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
20
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
25
25
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
189
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmakX
2
Fizik alanı ile ilgili disiplinlerarasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmakX
3
Fizik alanındaki yeni bilimsel bilgilere ulaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmekX
4
Fizik alanında yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir probleme uygulayabilmekX
5
Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmekX
6
Yeni ve karmaşık fikirlerin sorgulamak, sentezlemek ve değerlendirmesini yapabilmekX
7
Özgün çalışmaları hakemli dergilerde yayınlamakX
8
Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, alanı ile ilgili ve disiplinlerarası özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmekX
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini etkili bir şekilde sunabilmekX
10
En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmekX
11
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmakX