GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
NÜKLEER REAKSİYONLARI I/6171302
Dersin Adı: NÜKLEER REAKSİYONLARI I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Başar şarer
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/sarer
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  sarer@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Nükleer Reaksiyonlar hakkında bilgi vermek
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Çekirdeklerin Bazı Temel Özellikleri
2. Hafta  Nükleer Reaksiyonlara Giriş
3. Hafta  Nükleer Reaksiyonların Nitel Özellikleri
4. Hafta  Saçılma Teorisi: Gelen Dalga, Laboratuvar ve Kütle Merkezi Sistemi, İç Durumlar, Saçılmış Dalgalar
5. Hafta  Saçılma Teorisi: Born ve Bozulmuş Dalga Born Yaklaşımları
6. Hafta  Nükleer Reaksiyon Modelleri: Kısmi Dalgalar ve kuvvetli soğurma, Sharp-Cut-off Model
7. Hafta  Çekirdeklerin Nükleer Reaksiyonlarla İncelenmesi
8. Hafta  Optik Model
9. Hafta  Direk Reaksiyonlar: Yarı Klasik Model,Perturbation Teorisi ve Born Yaklaşımları
10. Hafta  Direk Reaksiyonlar:İneastik Saçılma,Stripping ve Pickup Reaksiyonları
11. Hafta  Bileşik Çekirek Modeli
12. Hafta  Bileşik Çekirek Modeli
13. Hafta  Denge Öncesi Reaksiyonları
14. Hafta  Denge Öncesi Reaksiyonları
15. Hafta  Final Sınavı
16. Hafta  -
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Nükleer Fizik I.Cilt, K.S.Krane, Çeviri Editörü; Başar Şarer, Palme yay., 2002, Ankara Nükleer Fizik II.Cilt, K.S.Krane, Çeviri Editörü; Başar Şarer,
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
3
3
9
 Okuma Faaliyetleri
3
3
9
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
5
25
 Materyal tasarlama, uygulama
6
6
36
 Rapor hazırlama
7
7
49
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
176
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmakX
2
Fizik alanı ile ilgili disiplinlerarasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmakX
3
Fizik alanındaki yeni bilimsel bilgilere ulaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmekX
4
Fizik alanında yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir probleme uygulayabilmekX
5
Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmekX
6
Yeni ve karmaşık fikirlerin sorgulamak, sentezlemek ve değerlendirmesini yapabilmekX
7
Özgün çalışmaları hakemli dergilerde yayınlamakX
8
Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, alanı ile ilgili ve disiplinlerarası özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmekX
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini etkili bir şekilde sunabilmekX
10
En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmekX
11
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmakX